Ditari i Maxhorancës

Was it advertised with the reduction of Internet roaming charges?

Was it advertised with the reduction of Internet roaming charges?

The Prime Minister of Albania, Edi Rama, announced that as of October 1, 2023, internet roaming prices have been reduced by an average of 99%. The declaration came after the agreement between the EU and the countries of the Western Balkans within the framework of the Berlin Process. A verification by Faktoje shows that the prices of packages and internet roaming charges of mobile companies, as perceived by the public in Albania, had not changed. The reduction was applied only to pay as you go internet , and will be done in 3 phases, which will take several years.

On October 3, 2023, Prime Minister Rama announced on the social network Facebook that " from October 1, the prices of "Internet Roaming" between Europe and the Western Balkans have decreased by an average of 99% ".

Even the media widely announced the 99% reduction in internet roaming charges.

Based on this statement, we decided to verify whether the price for using the Internet outside the borders has been reduced. From an observation of the tariffs published online by the telephone companies in the country, after October 1, it was found that the prices of packages and internet roaming tariffs had not changed.

We requested data from the Regional Cooperation Council and the Electronic and Postal Communications Authority (AKEP) to be informed about how to apply the reduction of fees up to 99%, as well as when it will be this happens.

According to the information provided by RCC and AKEP, 38 operators from EU and Western Balkan countries have signed a voluntary declaration for the reduction of internet roaming charges.

Only one of the mobile phone operators in Albania has become part of this statement.

" From this October, the price limit for 1 GB of roaming within special offers and packages, which was the subject of the Declaration on Roaming, should not exceed 18 euros . Three Western Balkan operators, in addition to reducing package prices (which was the subject of the Roaming Declaration), also reduced regular, "pay-as-you-go" prices." – explains RCC for Faktoje.

AKEP also explained that the reduction of tariffs by the operators who have signed the statement will be gradual and not a 99% price reduction, as announced by the Prime Minister on October 3, 2023.

" In the joint statement, the operators have agreed on the gradual reduction of Internet roaming charges starting from October 1, 2023, where the retail price for 1 GB of Internet will be no more than 18 Euros, no more than 14 Euros in in 2026 and no more than 9 Euros in 2028 . - AKEP, October 17, 2023"

Nga ky informacion kuptojmë se do duhen të paktën 5 vjet të tjera që tarifa për 1 GB internet roaming të shkojë në 9 euro sipas kësaj marrëveshjeje.

Çmimet e publikuara nga vetë operatori i telefonisë që ka firmosur marrëveshjen tregojnë se interneti roaming mund të blihet përmes paketave dhe ofertave për 1000 lekë për 1 GB, i vlefshëm për 1 javë.

*çmimi i internetit roaming në paketat e One Telecommunications pas datës 1 Tetor

Ky çmim i internetit roaming, në paketat ekzistuese të kësaj kompanie edhe përpara datës 1 Tetor, është i barabartë me çmimin tavan që përcakton deklarata për Roaming, për vitin 2028.

Pra, nisur nga krahasimi i çmimit të internetit roaming në paketa dhe oferta, përpara dhe pas datës 1 Tetor, mund të dalim në konkluzionin se çmimi nuk është ulur, sepse tashmë 1 GB internet kushtonte më pak se 18 Euro.

Sipas informacionit të mundësuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, sa i përket operatorit të telefonisë mobile në Shqipëri, i vetmi çmim që është ulur si pasojë e marrëveshjes së firmosur që hyri në fuqi në 1 Tetor, është interneti roaming “pay-as-you-go”, pra internet roaming që përdoret jo përmes blerjes së paketave me çmim dhe sasi interneti të paracaktuar.

RCC informoi Faktojen se përpara datës 1 Tetor, 1 GB internet pay-as-you-go tregtohej nga kompania shqiptare për 376 – 565 euro. Prej 1 Tetorit, çmimi i 1 GB internet pay-as-you-go kushton 23 Euro duke u ulur me 93-95%.

Ajo që bie në sy është se pavarësisht uljes drastike për këtë formë të shërbimit të internetit roaming, gjithsesi çmimi për 1 GB “pay-as-you-go” kushton 23 Euro, ose 5 Euro më shumë se çmimi tavan që përcakton marrëveshja në fjalë.

*tarifat e internetit roaming të One telecommunications në datën 17 Tetor

Për të kuptuar se cili ishte perceptimi i publikut për uljen me 99% të internetit ne bëmë një anketë me ndjekësit e Faktoje.

94% e tyre thotë se nuk është ulur çmimi i intrnetit roaming.

*rezultatet e anketës me ndjekësit e Faktoje në Instagram

Nxitur nga trumbetimi i uljes me 99% që kryeministri Rama njoftoi për çmimin e internetit roaming, ne kërkuam informacion se në cilin rast ka ndodhur një ulje e tillë.

Në përgjigjen e ardhur nga RCC për Faktoje, kuptojmë se ulja me 99% të paktën deri më tani, nuk lidhet me Shqipërinë.

Ulja me 99% i referohet një kompanie telekomunikimi që operon në Bosnje Hercegovinë, e cila uli çmimin e internetit jashtë paketave (pay-as-you-go) që arrinin deri në 9,350 euro për 1 GB, duke i çuar në 17.2 euro për 1 GB, duke shënuar një ulje prej 99.8%. Një tjetër operator që ka shënuar ulje drastike të çmimit është operatori i telefonisë mobile në Kosovë, që e uli çmimin për 1 GB internet roaming nga 2,500 euro në 17 Euro, me 99.3% ulje”. – saktëson RCC.

The 99% reduction in the price of roaming internet announced by Prime Minister Rama created confusion among citizens, as it was understood as a reduction in the price of roaming packages when traveling to EU countries. But in Albania the price of internet roaming did not decrease by 99% on October 1.

What happened was that 3 mobile phone companies in the Western Balkans signed an agreement to determine the maximum price of internet roaming. This Agreement will be implemented in three phases, bringing the price of 1 Gb to 9 euros in 2028.

In the case of the Albanian mobile phone company that has signed the agreement, the ceiling price that came into effect on October 1 is higher than the existing price of internet roaming in packages and offers. This means that those citizens who buy packages and offers to use the Internet outside Albania will not see a reduction in the price of the Internet as a result of this agreement.

Albanian citizens who benefit from the price reduction from October 1, 2023, are those who have a One mobile phone number and use pay-as-you-go roaming internet , i.e. outside of packages and offers.\ Faktoje.al

 

Latest news