Flash News

Ditari i Opozitës

Local elections/ The draft for the modality of the primaries is clarified, it is expected to be approved by the National Council of the DP

Local elections/ The draft for the modality of the primaries is clarified, it is

The DP National Council is expected to discuss this afternoon and approve the regulation on the selection modality for the primaries before the local elections.

Politiko.al clarifies the main points of this draft as follows:

The Presidency of the PDSH announces by decision the date of the primaries and appoints on the same day the members of the Commission for the Organization and Control of Electoral Operations, which oversees the electoral process of the primaries, as well as determines the terms and modalities of the registration of sympathizers.

The list of voters in the primary process is officially sent to the branches by the Organizational and Human Resources Secretariat, no later than 3 days before the date of holding the primaries, while party members and sympathizers freely exercise their right to vote in the primaries.

Democratic Party deputies and mayors in office are not subject to the selection and pre-selection process because they are directly qualified to compete in the primaries.

The process of primaries for local government elections, as a rule, must be completed no later than 30 days from the maximum legal deadline that the Electoral Code provides for the submission of candidacies by Parties and no later than 30 days from the maximum legal deadline for submitting candidacies from electoral coalitions.

At the end of the primaries for the local government elections, the candidate who receives at least 50% + 1 of the total valid votes in a given area is considered the winner.

After the completion of the primary process and in accordance with the DPSH Statute, the final list of DPSH electoral candidates is approved by decision of the National Council, according to the proposal of the DPSH Presidency, based on the result of the primaries.

Instructions for candidates:

Kandidatët e interesuar për të marrë pjesë në primaret për zgjedhjet e pushtetit vendor, evidentohen nëpërmjet : a) vetëpropozimit; b) propozimit nga anëtarësia; ose c) propozimit nga organet qëndrore të PDSH-së. Nuk lejohet që një kandidat të aplikojë për t’u paraqitur njëkohësisht në më shumë sesa në një garë primare, si dhe duhet të jenë personalitete publike me profil të lartë politik ose profesional, integritet dhe me ndikim shoqëror në komunitetin ku jetojnë e punojnë.

Kandidatët që duan të kualifikohen për në primare duhet gjithashtu të plotësojnë këto kritere: a) Të mos ndodhen në kushtet e pazgjedhshmërisë në një funksion publik, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i ndryshuar; b) Deri në datën 02.07.1991, të mos ketë qënë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, kryetar i Gjykatës së Lartë, Prokuror i Përgjithshëm, kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të Ministrave, kryetar i Degës së Punëve të Brendshme, punonjës i organeve të ish-Sigurimit të Shtetit, bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit apo i favorizuar, anëtar i Komisionit Qendror të Dëbim-Internimeve, hetues, prokuror, apo gjyqtar në procese politike; c) Të jenë aktiv në jetën publike, duke mbrojtur kurdoherë interesat, vlerat dhe parimet e PDSH; d) Të kenë dhënë kontribut në fushatat elektorale për Partinë Demokratike.

The evaluation of the fulfillment of the conditions and criteria of the candidates who want to qualify in the primary is carried out by the Qualification Council (hereinafter "CC"). KK is an ad-hoc advisory body that assists the Presidency of the DPSH and recommends to the Presidency the list of candidates who qualify to compete in the primaries.

Latest news