Flash News

E-TJERA

How men and women were paid in 2021, only female executives earn more than men

How men and women were paid in 2021, only female executives earn more than men

The average gross monthly salary of women in 2021 was ALL 55,760, according to INSTAT data. Compared to a year ago, women's salaries are 7.9% higher.

In general, women in the country are paid less than men. In 2021, the gap was 4.5%, ie that the average salary of women in the country is 4.5% lower than that of men (the latter in 2021 was on average 58.4 thousand ALL).

Compared to a year ago, when it was 6.5%, the gap has narrowed, as men's wages grew at a lower rate than women's (3.4%, compared to almost 8%).

There is only one profession where women outperform men. If you are an "Administrative and Commercial Manager" you are paid an average of 172,000 ALL per month, or almost 12% more than the same position for men (the latter receive an average of 154,000 ALL per month).

Administrative and commercial managers are the highest paid profession group in the country, for both sexes. Compared to a year ago, for this profession group, the salaries of male executives increased at a higher rate than that of women, narrowing the gap, compared to 17% that was in 2020.

The second highest paid profession for both men and women is "Manager of production and specialized services", but the highest paid are men, who receive an average of 130,000 ALL per month, or almost 14% more than the other gender.

Out of 37 groups of professions, for which INSTAT reports the data, only for three of them (Employees in the electro-technology professions; Administrative and commercial managers; Metalworking and machine assembly workers). For the other two salaries are almost the same (Legislators, senior civil servants and executive directors; Service and support workers).

While for 32 other groups of professions, or 87% of the total, men are the ones who are paid more. The occupational group where the gap is largest is in industry, with men being paid 26% more than women. Even for health specialists, men are the ones who are paid 15% more. For the profession of Specialists in physical sciences, mathematics and engineering, the difference is 21.2%.

Për gratë, profesioni që shënoi rritjen më të lartë ishte i specialistëve të shëndetësisë, për shkak të shtesave të pagës që u bënë gjatë periudhës së pandemisë. Pagat për specialistet femra të mjekësisë u rritën me 23%, ndërsa për meshkujt me vetëm 3.6%.

Rritja ishte e lartë dhe për specialistë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, për të dyja gjinitë, me përkatësisht 9% për meshkujt dhe 11% për femrat. Ky profesion po bëhet i kërkuar jo vetëm për shkak të rendjes së bizneseve drejt zhvillimeve teknologjike, por edhe nga emigracioni i lartë i këtyre profesionistëve, duke krijuar mungesa në tregun e punës.

Një tjetër grup profesion që shënoi rritje të lartë të pagave ishte ai i “Punonjës të shërbimeve personale dhe të mbrojtjes”, me përkatësisht 43.5% (meshkujt) dhe 40.2% (femrat).

All occupation groups had higher incomes from wages in 2021 (without the effect of inflation), with the exception of "Producers of agricultural, livestock, fishing products for family needs", which recorded a slight decrease.

The average gross monthly salary in the economy for both sexes in 2021 reached ALL 57,191, with a 6.5% increase compared to last year, or 4.5% when indexed to inflation./Monitor

Latest news