Lutje!

Një grua e krishterë lutet në Kishën e Varrit të Shenjtë, që besohet tradicionalisht nga shumë njerëz të jetë vendi i kryqëzimit të Krishtit, gjatë procesionit të shenjtë të javës në qytetin e vjetër të Jeruzalemit.

Foto: Ariel Schalit / AP