Natyra e gjërave

Konja, Turqi

Muflonët anadollianë vrapojnë në borë në një rezervat të mbrojtjes së tyre në Turqi. Mufloni është konsideruar si paraardhësi i të gjitha racave të dhenve shtëpiakë.

Foto: Anadolu Agency/Getty Image