Një Stamboll si i Orhan Pamukut

Stamboll, Turqi

Një çift i gëzohet qytetit në një kafe-taracë teksa pulëbardhat fluturojnë mbi ta.

Foto: Ozan Köse/AFP/Getty Images