Pse e kërkon Holanda rikthimin e vizave për shqiptarët dhe ku mbështetet - E SHPJEGUAR

Kërkesa e qeverisë holandeze drejtuar Komisionit Europian bazohet në Artikullin 8(2) të rregullores së regjimit pa viza (Shengen) ku thuhet se një shtet antar i BE ka të drejtë të kërkojë pezullimin e vizave për një vend të tretë nëse:

(-) evidentohet një rrezik i rritur i kërcënimit të politikave publike dhe sigurisë së brendshme të shtetit anëtar;

(-) një rritje thelbësore e numrit të shtetasve të një vendi të tretë që u refuzohet hyrja apo gjendet se ata qëndrojnë në shtetin anëtar pa patur të drejtë;

(-) një rritje thelbësore në numrin e aplikuesve për azil nga shtetasit e një vendi të tretë për të cilin nuk ka tregues të rrezikut të lartë.

Përfaqësuesi i Holandës pranë Bashkimit Europian, në kërkesën e bërë në emër të qeverisë holandeze, shton edhe tabelat përkatëse sqaruese si më poshtë:

Numri i shtetsave shqiptarë që kanë qëndruar në Holandë ilegalisht: *

Burimi: Eurostat, 9 Maj 2019

Burimi: Eurostat, 9 Maj 2019

Burimi: Eurostat, 9 Maj 2019.