Flash News

E-TJERA

Fuga open letter to Begaj: You admitted that the law on the Academy of Sciences was a procedural violation, after you allowed it to come into force

Fuga open letter to Begaj: You admitted that the law on the Academy of Sciences

Academician Artan Fuga has addressed an open letter to the President of the Republic, Bajram Begaj, regarding the law on the legalization of cannabis, medical students and legal changes related to the manner of elections in the Academy of Sciences.

In the letter posted on his Facebook page, Fuga writes that during the interview for the Voice of America, Begaj admitted that the law voted by the Assembly that changed the way of choosing the governing bodies of the Academy was a "procedural violation".

Adding that Albania needs to face the illegal, not let it pass.

Full letter:

Albania needs to face the illegal, not let it pass,
Mr. President!
Open letter addressed to the President of the Republic, Mr. Bajram Begaj.
Dear Mr. President,
I followed you with great hope in the interview you gave to the Voice of America during your participation in the proceedings of the last session of the UN. I focused with special attention especially on the answers you gave regarding the three laws: about cannabis, coercive obligations for medical students, as well as about the legal changes related to the way of elections in the Academy of Sciences of Albania!
Let me tell you that I am interested like every citizen who wants the rule of law to function, like every Albanian who needs to respect the role and duties of the President of the Republic and strives for this because it has to do with the destinies of the nation and the future of society, I admit that I was very surprised by the content of that interview.
Through this public letter, I wish to express my reasons regarding the above as a citizen, but also as someone who in the field of constitutionality, political systems, democracy, etc., has some additional, certainly not exhaustive, knowledge. I repeat, as I expressed in a previous public letter that I addressed to you (for which I did not even have a simple confirmation of receipt from the administration of the presidency), that here is no longer the question of the elections in the Academy of Sciences, this is a very minor problem, but the way the governance system works and the very separation of powers without which Albania is stolen, Mr. President.
In your interview given to the journalist of the Voice of America regarding the law that changed the way of choosing the governing bodies of the Academy of Sciences, you openly and universally admitted that the law voted by the Parliament of Albania, which came to you to announce or to was sent back, according to the obligation given by the Constitution, it was a "procedural violation".
The acceptance of this fact, officially by you, publicly expressed in a prestigious world media such as the Voice of America, with words issued by you yourself and not by any service of the presidency, has two extremely important aspects.
The first shows that you sincerely accept that a law made with procedural violations has come to you to be signed.
With this, you gave a punch to the practices of a deputy who, by reproducing the Stalinist-Punist mentality, according to the definition of the ladies deputies who wrote to you with great concern, led an "institutional coup".
According to me, a member of the Academy of Sciences who opposes these legal changes as socially harmful, the violations of the Rules of the Assembly, of the Code of Ethics of the deputy, in addition to the Constitution, were in fact not one or two, but several, one more serious than the other. With the public acceptance of these "violations" that you are calling "procedural", you practically gave the right to the deputies, Mrs. Flutura Açka and Ina Zhupa, who asked you in writing not to pass that law. Not only to these ladies, but also to the relators who refused to report on that draft law passed outside of any legal procedure, as well as to all the deputies who voted against this law.
Let me tell you that the lady deputy in question does not make a "complaint" to you as you said in your interview. It is not known anywhere that deputies make a "complaint" to the President of the Republic. On the basis of their constitutional rights as members of parliament, they requested you not to approve the law in question, presenting all the arguments that now, after the entry into force of the law, you also consider to have a real basis, so they were completely The right.
Your acceptance of the fact that the law in question had come to you by circumventing the procedures, has a second aspect, this time bitter and disturbing.
After that law was passed, you practically threw it down in your interview, considering it illegal after you allowed it to come into effect!
However, you did not find it reasonable to return a law that you understood and considered procedurally irregular to the Assembly for reconsideration. This is a great surprise, a great sadness for me as a citizen. By not acting, that is, by neither announcing nor reversing this law, moreover by remaining silent, without explaining your position, as you are doing now through the Voice of America, you gave the illegal the opportunity to become a law!!!
I think that this is where the issue becomes serious, especially when you think, as you said to the Voice of America, that you found only procedural violations, but that "they were not constitutional violations"!!!
Allow me to challenge this argument in support of your inaction. Like you, I know the Constitution of my country. Of course, the President of the Republic must keep clean the Constitution of the state he serves. Of course. But, if you see the laws of the Constitution regarding your role and powers in front of the laws issued by the Assembly, your powers, duties, and responsibilities are many times greater and more important than the examination of the constitutionality of the laws issued. The Constitution in force understands and legislates the role of the President not simply as an authority considered as a jurist who examines only whether or not a law is in violation with the Constitution. Without denying this duty of Yours, we must accept that with this function, the Constitution primarily establishes the Constitutional Court.

Askund në Kushtetutë nuk shkruhet dhe nuk mund të shkruhet se Ju si President shqyrtoni vetëm përputhshmërinë e një ligji me Kushtetutën dhe nuk keni asnjë punë me shkeljet e tjera proceduriale apo përmbajtësore të një ligji!
Sigurisht kur është fjala për shkelje kushtetuese çështja bëhet edhe më shumë serioze. Por, nuk mund të jem dakord me Ju kur shpreheni se shkeljet proceduriale që nuk janë drejtpërdrejt edhe shkelje kushtetuese nuk përbëjnë objekt të veprimit Tuaj kur kaloni nëpër duar një ligj. Duke lexuar letrat e zonjave deputeteve, kam konstatuar se në asnjë vend atje nuk pashë që ato konfondojnë shkeljet proceduriale me shkeljet kushtetuese. Ato gjithsesi Ju vendosin njëherësh në dijeni edhe për shkelje proceduriale të rënda të kryera nga deputetë të veçantë, edhe për atë që projektligji në fjalë, në përmbajtjen e tij, shkel me të dy këmbët, Kushtetutën e vendit.
Më duket e pamundur që Presidenti i Republikës të lejojë të kalojnë përpara syve të Tij shkelje proceduriale, të konstatuara prej Tij, duke mos vepruar kundër tyre. Unë do të doja që si kryetar i shtetit, sikurse Ju përcakton Kushtetuta në fuqi, si çdo kryetar tjetër shteti, të mos pranonit të kalonin me tolerimin Tuaj edhe ligje dhe norma juridike të paligjshme.
Çdo jurist e di mirë se procedurat janë jo vetëm kushte të domosdoshme që legjitimojnë ose jo daljen e një ligji, por edhe se vetë procedurat formësojnë një korpus ligjor më vete. Edhe një vendim gjyqësor i thjeshtë, në shkelje të procedurave, Ju e dini mirë, bëhet nul.
Cilido autor apo njeri sadopak i iniciuar në filozofisë të së drejtës e di që e drejta në një shoqëri të ligjit dallohet nga rregullat e një turme, nga zakonet e një bande, nga kanunet e pandryshueshme morale, etj., kryesisht nga fakti se e drejta parashikon edhe rregullat e ndryshimit të ligjeve në fuqi. Pra procedurat. Pa respektuar ato shteti bëhet turmë, bandë, klan. Prandaj, thuhet se “shkeljet proceduriale” janë kaq të rrezikshme në dëmet që sjellin.
Unë kurrë nuk kam imagjinuar që shkelje ligjore, sikurse janë ato proceduriale, të mund t’i shpëtojnë filtrit të Presidentit të Republikës, duke u vënë re prej Tij, dhe megjithatë të lejohen të kthehen në ligje. Kjo e kapërcen imagjinatën. Ju a them drejt, është diçka që edhe më frikëson sepse shtetin dua ta konsideroj, sikurse kryetarin e Tij, me besim se nuk lejon që e paligjshmja të kthehet në ligj.
Unë do të doja që institucioni i Presidencës të pyeste: Po përse janë bërë këto shkelje proceduriale lidhur me aprovimin e këtij ligji ? A kanë pasur ato një arësye? Çfarë i ka detyruar deputetët që të aprovojnë një ligj me shkelje proceduriale? Kush ka qenë i interesuar për ato shkelje dhe për ta kaluar dhunshëm ligjin në Kuvend? Unë nuk do të pretendoja që ndihmësit Tuaj të më drejtoheshin mua me këto pyetje sikurse ndoshta i detyronte “ankesa” ime te Ju. Unë nuk di madje as nëse Ju a kanë dorëzuar letrën time! Por, çfarë rëndësie ka kjo? Unë e kuptoj se Ju nuk keni kohë të takoni miliona shqiptarë që ndoshta janë të zotë të ngrenë shqetësime edhe më të mprehta se unë. Larg nga ky pretendim. Por do të doja të besoj se pyetjet e mësipërme i keni ngritur dhe keni pasur përgjigje për to! Si është e mundur pra që deputetët që vetë i kanë konsideruar procedurat e procesit ligjvënës si ligje nuk ia kanë zbatuar ato? Pse?
Unë jam i bindur zoti President se filozofia e ligjit në një shoqëri të së drejtës e konsideron të paligjshëm çdo ligj që aprovohet duke shkelur procedurat ligjbërëse në fuqi. Prandaj, jam shprehur se duke mos vepruar, fatkeqësisht, Ju i keni hapur rrugë së paligjshmes; e paligjshmja u be ligj. A nuk është kjo nëpërkëmbje e një parimi kushtues të dorës së parë, jo thjesht i një neni, por i një parimi thelbësor kushtetues? Cili gjyqtar kushtetues do të pranonte se hyrja ne fuqi si i ligjshëm i një ligj të paligjshëm procedurialisht është në përputhje me Kushtetutën?
Unë e kuptoj zoti President që ju, sikurse shpreheni me të drejtë, nuk mund të ndërhyni vend e pa vend në politikat e qeverisë që mishërohen në ligje të ndryshme. Por, ky ligj që po trajtojmë nuk vinte aspak nga qeveria, por thjesht nga dy deputetë iniciatorë që nuk kishin arritur madje as të argumentonin në relacionin e tyre bashkëngjitur se përse duhej projektligji që ata propozonin!
E paligjshmja u bë e ligjshme. Si e tillë ajo ka prekur edhe të drejta individuale njerëzish që jetën dhe karrierën tyre e kanë ndërtuar mbi respektimin e ligjeve dhe jo duke i bërë ligjet llastik për t’i përshtatur ato ndaj interesave të tyre.
Marr kurajon t‘Jua them këtë zoti President, se si edukator, mësues, profesor, gjatë gjithë pervojen profesionale jam munduar që nxënësit dhe studentët t’i edukoj jo vetëm të jenë qytetarë të mirë, por edhe të bëhen barriera ndaj cdo gjëje të paligjshme. Të jenë qytetarë aktivë. Jo vetëm për t’u mos u implikuar vetë qoftë edhe tërthorazi në shkelje ligjore, por të jenë aktivë edhe kundër se paligjshmes kudo ku ata e venë re atë.
Supozoj që Kuvendi i Shqipërisë një ditë t’i dërgonte Presidentit të vendit tim një ligj ku do te ndalohej qarkullimin e veturave, te ndalohej përdorimin e ashensorëve në banesat me shumë kate, te ndalohej shitja e disa llojeve frutash në treg, etj. Asgjë jokushtetuese!!! A do të mundej që Presidenti i Republikës t’i kalonte pa vepruar këto ligje, me preteksin se ato nuk shkelin kushtetutën? Kuptohet që jo!
Unë vazhdoj të mendoj zoti President se qendrimi Juaj ka qenë mosveprues, duke pasur si pasojë hyrjen në fuqi të një ligji te konceptuar dhe aprovuar në mënyrë të paligjshme, fiks ashtu sikurse Ju e pohoni. Mosveprimi ka qenë veprim.
Do të kishte qenë bukur që Ju ta kishit shpjeguar para shqiptarëve qendrimin Tuaj. Ndofta edhe duke u konsultuar publikisht me juristë të pavarur. A mund të jetë i ligjshëm një ligj i bërë duke shkelur procedurat ligjore në fuqi? Jam i bindur se nuk ka nevojë të jesh konsitucionalist i specializuar për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje që Ju do të duhej ta kishit shtruar. Unë mendoj se shoqëria shqiptare ka nevojë t’Ju dëgjojë t’i shpjegoni qendrimet dhe veprimet Tuaja si kryetar shteti. Është pak befasuese për mua që të na flisni nga OKB për hallët tona të përditshme të mos-respektimit të ligjeve pasi ligjet e paligjshme Kane hyre ne fuqi.
Më së fundi zoti President, dëshëroj të ndaj me Ju bindjen e bazuar që as Kushtetuta, as filozofia e ligjit, as shkenca e së drejtës kushtetuese, kur Ju ushtroni të drejtat dhe detyrat Tuaja sipas asaj që imponon ligji, pra kur i ktheni mbrapsht për rishikim Kuvendit ndonjë ose disa ligje, Ju hyni në “konflikt” me Kuvendin.
Kushtetuta dhe ligjet e Shqipërisë nuk e njohin fare termin “konflikt” në kuptimin që Ju i jepni atij. Ai nuk është një term juridik, kushtetues, ligjor, por thjesht një fjalë kyçe e përdorur nga politika. Madje ndonjëherë e përdorur për të intimiduar Presidentin e Republikës.
Ju lutem mos e quani kthimin për rishqyrtim Kuvendit të një ligji të aprovuar prej tij me shkelje proceduriale si një “konflikt” të Presidentit me Kuvendin! Nuk kemi nevojë që Presidenti të ndihet inferior ndaj Kuvendit të Shqipërisë, ndaj qeverisë, ndaj shumicës parlamentare, ndaj një ose dy deputetëve, apo ndaj forcave të interesuara për paligjshmëri. Unë shpresoj se ndajmë të njëjtim mendim. Mund të thuhet po aq mirë: Pse Kuvendi hyn në “konflikt” me Presidentin? Pse Kuvendi që e di se ligji do të shkojë për t’u shpallur nga Kryetari i shtetit, pra nga Ju, përsëri, as nuk pyet fare, por aprovon ligje me shkelje proceduriale? Mua më shqetëson kjo sjellje prandaj pyes veten : Mos ndokush në Kuvend ka prirje ta injorojë Presidentitn e republikës?
Të kthesh përsëri në Kuvend një ligj të paligjshëm procedurialisht është t’i bësh nder Kuvendit të Shqipërisë dhe vetë deputetëve, mbi të gjitha qytetarëve, sepse deputetët kanë bërë betim para ligjit për ta respektuar këtë të fundit. Nuk mund të ketë deputetë, jashtë çdo hamendjeje, që te sillen si “cuba”, si “të fortë” në komisione apo në korridoret e Kuvendit, apo ndaj qytetarëve që publikisht shprehen kundër projektligjeve që i gjykojnë te dëmshëm. Deputetët e dinë mirë, e kanë marrë përsipër t’i respektojnë normat proceduriale. Ky që Ju e quani “konflikt”, zoti President, në këndvështrimin tim modest, por të mbështetur te autorët më të mirë në filozofinë e së drejtës, nuk është gjë tjetër veçse ndarje pushtetesh. Për këtë ndarje pushtetesh kemi nevojë. Pa këtë Shqipëria vidhiset. Ndarja e pushteteve nuk është “konflikt” i Presidentit me Kuvendin, është parim kushtetues. Aq më shumë nuk kishte vend për “konflikt” sepse Ju vetëm njëherë keni të drejtë ta ktheni një ligj të aprovuar nga Kuvendi.
Ju keni të drejtë kur shpreheni se deputetët duhet të gjenin rrugën që t’i respektonin rregullat proceduriale që ata kanë aprovuar vetë. Këtë e thotë bashkë me Ju gjithkush që i do të mirën këtij vendi. Por, puna nuk qendron fare aty. Kjo është qartë. Puna është të dihet se çfarë bën Presidenti i Republikës kur deputetët, me kartone shumicash, aprovojnë ligje të paligjshëm? I kthen gjakftohtësisht mbrapsht për rishikim te Kuvendi – do të thosha unë!
Unë dëshëroj ta them drejt dhe sinqerisht zoti President që mosveprimi Juaj, duke lejuar të hyjë në fuqi një ligj i paligjshëm procedurialisht, e bëri të paligjshmen të ligjshme. Është kjo në përputhje me Kushtetutën?
Por, ajo që duket e rëndësishme është se vendi ka nevojë t’i jepen mesazhe papajtueshmërie me të paligjshmen. Sepse përndryshe çfarë do t’i kërkonim një inspektori kur ai sheh veprime korruptive në terren dhe mbyll sytë; një nëpunësi kur sheh padrejtësi në fushën e tij dhe bën sikur nuk i sheh; një nëpunësi të taksave që mbyll njërin sy në njësitë e shitjeve ku lahen paratë; çfarë do t’i themi një qytetari kur ai të na shohë me habi kur i kërkojmë të ngrejë zërin për paligjshmëritë në procedura legalizimesh, tenderimesh, privatizimesh, etj?
Nuk kemi veçse të mbyllim gojët!
Apologizing for the concern that comes only from the civic interest, with the high goal of the functioning of government and the state, with attention to respecting the separation of powers, wishing you success in completing your duties, With many considerations,
Artan
Fuga

 

 

 

Latest news