Flash News

E-TJERA

Grandparents in foster care? This is what the prosecutors benefit from

Grandparents in foster care? This is what the prosecutors benefit from

The High Prosecution Council approved three regulations amid debates, among which is the one on reducing the workload, where apart from prosecutors who have health problems themselves, those who have sick family members under their care, including grandparents, can apply. Meanwhile, KLP withdrew from the agenda a draft act on communication with the media.

The review of some draft acts for some regulations at the plenary meeting of the High Council of Prosecution, KLP on Tuesday, September 19, took place with debates among the members of this council. With the 10 votes of the members present at the time of voting, the draft act for the regulation 'On the criteria and procedure for the appointment of prosecutors at the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime was approved.

Member Ledina Riza stated that the regulation should have been discussed before among the members, in order to agree on the final version. The member Arta Mandro also requested that meetings be held between all the members to informally discuss the important project-acts and those for the regulations, in order not to remain isolated in the commissions. Member Bujar Sheshi requested that comments be submitted before the regulations come to the council for approval.

Another draft act, which had to do with the "Approval of the regulation for the communication of the High Prosecution Council with the media", was withdrawn from the working group. The head of the working group, councilor Nurihan Seiti, stated that they had left it to discuss with the media in advance. "Let's leave it for another day," she said, and the same opinion was expressed by the council chairman, Alfred Balla, who asked for such a thing to be done as soon as possible.

Next, Riza discussed the draft act for the regulation 'On setting rules and procedures on reducing the workload for prosecutors'. She also listed the circumstances in which a prosecutor had to be found to request a reduction in workload, specifically for health reasons of the magistrate himself or of family members, parents and even grandparents, if the need for guardianship for them was proven with documentation.

Another reason was the continuation of studies after the school of magistracy or engagement in duties other than that of the prosecutor.

"A situation will be created that we will take the grandmother under guardianship", declared member Sokol Stojani.

Nga sa u diskutua në mbledhje u mësua se, ulja e ngarkesës së punës do të përcaktohet bazuar në përllogaritjen e ngarkesës mesatare të prokurorisë ku ushtron funksionin kërkuesi, pasi ai të ketë provuar me dokumentacion ligjor arsyen ku e bazon kërkesën për ulje të ngarkesës, si dhe se në rast të pranimit të një kërkese të tillë, pagesa do të jetë në masën 75%.

Anëtarja Esmeralda Keshi solli në vëmendje se legjislacioni nuk lejon uljen e orëve të punës. Sipas saj, është e nevojshme që fillimisht të propozohen ndryshime në dispozitat ligjore, që në uljen e ngarkesës së punës, të parashikohet edhe pakësimi i orarit.

‘Ne nuk e ulim dot orarin e punës se ligji nuk na jep të drejtën për të ulur kohën fizike të punës’, pohoi Keshi. Sërish Riza nënvizoi se është e nevojshme që për rregulloret të ketë diskutime mes anëtarëve paraprakisht, përpara se të paraqiten për miratim.

Anëtari Bujar Sheshi propozoi heqjen nga projekt-akti i rregullores të nenit për uljen e kohës së punës. Megjithëse u hodh për votim që të mos miratohej kjo rregullore, me katër votat e anëtarëve që ndan këtë mendim nuk u miratua propozimi i Keshit. KLP vendosi me 7 vota të miratojë në tërësi rregulloren për uljen e ngarkesës në punë të prokurorëve. Gjatë votimit nen për nen, u miratua edhe propozimi i Sheshit për heqjen e përcaktimit lidhur me uljen e orëve të punës, me argumentin se bie në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.

Amid debates, the regulation 'On the granting of unpaid permits' was also approved. The members were divided among themselves regarding the determination of the authority that will grant the unpaid leave to the heads of the prosecutions. In the end, the proposal was approved with 6 votes in favor, which stipulates that the permits of the heads of the prosecutor's offices will be granted by the General Prosecutor, in the capacity of the highest prosecutor. The minority of members estimated that it should have been the council that gave the permission, arguing that the General Prosecutor is the highest prosecutor only procedurally and not in the functional and organizational aspect of the prosecution offices, the powers that according to them the council has.

At Tuesday's meeting, six more draft acts were approved out of 14 that were foreseen in the agenda. /Reporter.al/

Latest news