Flash News

E-TJERA

The government postpones the deadline for the concession of fiscal stamps, businesses will continue to pay fees 10 times higher than the EU

The government postpones the deadline for the concession of fiscal stamps,

At a time when excise goods businesses were expecting the end of the fiscal stamp concession contract, the government has approved the draft law for its postponement.

The draft law proposed by the Ministry of Finance and Economy, approved at the last meeting of the Council of Ministers, according to Monitor's sources in the government, extends the deadline for the implementation of the contract.

"In support of articles 81, point 1, 83, point 2, and 100, of the Constitution, and article 40, point 1, of law no. 61/2012, "On excise duties in the Republic of Albania", amended, with the proposal of the Minister of Finance and Economy, the Council of Ministers decided:

Approval of the additional contract for the amendment of the concession contract, between the Ministry of Finance and Economy, as the contracting authority, and the companies "SICPA Security Solutions" SA and "SICPA Security Solutions Albania", sh.pk, for the design, financing, design, production and the establishment of a system for issuing, distributing, finding and monitoring fiscal stamps and drug control stamps, approved by law no. 10381, dated 24.2.201, according to the text attached to this law. Article 2 This law enters into force 15 days after its publication in the official Gazette", the draft law is quoted.

The changes approved by the government are expected to spark strong debates among interest groups, which have long raised concerns about costs burdened by the 10 times higher tax stamp duty they pay compared to EU countries.

Businesses producing and importing excise goods were hit in cost from January 1, even with the increase in excise duty and raw materials.

Costs from the payment of fiscal stamp fees for one of the largest excise goods businesses reach up to 2 million euros per year.

Tashmë u bënë 10 vite nga miratimi i ligjit nr. 10 381, datë 24.2.2011 “Për miratimin e kontratës së koncesionit ndërmjet Ministrisë së Financave, si autoritet kontraktues dhe shoqërisë “Sicpa Security Solutions” SA e “Sicpa Security Solutions” Albania shpk, për vendosjen e pullave fiskale në mallrat që i nënshtrohen regjimit të akcizës, si cigare, birrë, verëra dhe pije të tjera alkoolike.

Llogaritur nga xhiroja vjetore e kompanisë SICPA Security Solutions Albania deri në 2020, rreth 60 mln euro më shumë në raport me vendet e rajonit dhe të Europës në 9 vite kanë paguar bizneset shqiptare të tregtimit të mallrave të akcizës nga tarifa e lartë e koncesionit të pullave fiskale.

Në Europë çmimi mesatar i pullave fiskale është 3 USD për 1,000 copë, në Kosovë 2,2 USD ndërsa në Shqipëri është 22,4 USD. Pavarësisht kostove të larta të paguara nga sipërmarrja, ata pohojnë se efektet e luftës së informalitetit dhe tregtisë së paligjshme nuk janë zgjidhur.

Çfarë vendosi Ministria e Financave 1 vit më parë

Një vit më parë nisur nga shqetësimet e përsëritshme të bizneseve Ministria e Financave dhe Avokatura e Shtetit ngriti një grup pune për të zgjidhur ngërçin e krijuar për përfundimin e kontratës.

Drejtori i koncesioneve në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Edmond Ahmeti nënvizoi më herët për Monitor se pas konsultimeve me Avokaturën e Shtetit, grupi i punës i strukturave të ministrisë që mori në shqyrtim kontratën koncensionare arriti në përfundimin se data e nisjes të kontratës është e përcaktuar në procesverbalin e përbashkët e mbajtur në atë kohë ku autoriteti konfirmon, si datë efektive 6 shkurt 2013.

“Për sa më sipër në analizën e vlerësimit ligjor të kontratës dhe të dokumentacionit të mbajtur në lidhje me zbatimin dhe ecurinë e saj dhe rekomandimeve të Avokaturës të Shtetit konkludojmë se data e përfundimit të afatit është 6 shkurt 2023. Në konsideratë të kësaj date në zbatim të nenit 51 të kontratës dhe aneksit 22 është përcaktuar se periudha e daljes fillon 6 muaj më përpara. Atëherë data e përcaktuar do të jetë 6.08.2022.

Shoqëria koncesionare me përcaktimin e datës efektive me shkresë nga Autoriteti Kontraktues (AK) nuk mund të ketë asnjë pretendim tjetër në të ardhmen apo kërkesë për zbatim të ndonjë penaliteti në lidhje me kontratën”, pohoi z. Ahmeti duke cituar komunikimin zyrtar mes Ministrisë të Financave dhe kompanisë koncesionare.

Në përmbushje të këtij afati të kontratës (për zbatimin e procedurave të mbylljes 6 muaj para se të përfundojë kontrata) Ministria e Financave nuk ka inicioi asnjë proces.

Ndërsa për kompaninë koncensionare SICPA Security Solutions Albania data efektive e kontratës konsiston nga nisja e zbatimit të komponentit të plotësuar që është ai i pullave fiskale te barnat.

Me fuqizimin e këtij elementi afati i zbatimit vijon edhe për 10 vite të tjera. Kompania prej vitesh mban të pezulluar investimin e ngritur prej saj për vënien në punë të elementit të kontratës për vendosjen e pullave fiskale te barnat.

Por zgjatja e afatit të kontratës përtej afatit 10-vjeçar për shkak të mosrealizimit të një komponenti u cilësua absurditet juridik, sipas drejtorit të koncesioneve në MFE, Edmond Ahmeti, pasi në nenin 4 të kontratës parashikohej njoftimi i zgjidhjes të saj në rast mospërmbushje të një kushti paraprak.

"None of the parties realized this right at that time. Therefore, he has not renounced the contract or notified the other party of termination of the contract for non-fulfillment of a condition. As such, since the concession fee had started to be paid in 2012, following discussions at the meetings held by the contract implementation board (representatives of the ministry and the concession company) they agreed that February 6, 2013 would be considered. date of commencement of the contract, which means the date of fulfillment of the preconditions. This was the part that was not officially defined for the entry into force of the contract"./Monitor

Latest news