Flash News

Kosova

President Osmani accuses Serbia of violating the Ohrid agreement

President Osmani accuses Serbia of violating the Ohrid agreement

The President of Kosovo, Vjosa Osmani, said that within 24 hours of the agreement on the Annex to the implementation of the Agreement towards normalization between Kosovo and Serbia, Belgrade declared that it will not implement it.

Osmani, during a statement to the media in Prishtina on March 22, called on the international community to direct "pressure on Serbia" to respect the obligations it received from the Basic Agreement reached in Brussels on February 27, and from the Annex, to which the parties agreed in Ohrid on March 18.

" I think that all the efforts, all the pressure, the commitment of the international community should be precisely on [President of Serbia, Aleksandar] Vučić, that what he has agreed on, which in essence constitute de facto recognition of Kosovo - because when recognizing someone's sovereignty, when recognizing someone as equal in interstate relations, when recognizing someone's territorial integrity, these are the state elements of citizenship. The only thing missing is a recognition letter which he did not sign", said Osmani.

"But as long as Vuçiqi refuses to implement these, then this truth endangers everything. I really hope that there will be a clear penalty from the international community for Serbia" , she emphasized.

Osmani said that the president of Serbia, Aleksandar Vučić, has violated Article 4 of the agreement, which states that Serbia will not oppose Kosovo's membership in international organizations. Vucic has stated that Serbia will not respect parts of the agreement regarding Kosovo's eventual membership in the United Nations, nor will it recognize Kosovo's independence.

According to President Osmani, the text of the Agreement towards normalization is not changed and will remain in force, despite the fact that the parties have not signed it.

The Kosovar president also spoke about Article 7 of the agreement, which requires ensuring an "adequate level of self-management for the Serbian community". According to her, the internationals are interpreting this article as "implementation of the obligations that Kosovo received in 2013", namely for the agreement on the creation of the Association of municipalities with a Serbian majority.

Kjo për mua si presidente e Republikës nënkupton respektim të plotë të vendimit të Gjykatës Kushtetuese, ashtu siç kam thënë nga viti 2015 e tutje. Bashkimi i komunave ose qytetarëve në asociacione është e drejtë që Kosova tashmë e njeh me Kushtetutën e saj”, tha Osmani, duke shtuar se ky nen mund të zbatohet vetëm përmes vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës të vitit 2015.

Më 2015, Kushtetuesja gjeti se Marrëveshja mbi parimet për themelimin e Asociacionit – të arritur po atë vit në Bruksel – nuk ishte në harmoni të plotë me aktin më të lartë juridik të shtetit, por tha se mund të harmonizohet.

“Në esencë unë mendoj se neni 7, kur të fillojë të zbatohet nënkupton një lloj dokumenti – nuk po ia vendosi tani emrin e saktë – i cili do të përcaktojë jo vetëm të drejta, por mbi të gjitha detyrime të cilat janë të përcaktuara me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2015. Pra, gjithçka brenda Kushtetutës sonë, legjislacionit tonë, brenda praktikave më të mira evropiane”, tha Osmani.

Sipas saj, modeli më i mirë për themelimin e Asociacionit është pikërisht atë që ka udhëzuar vendimi i Kushtetueses më 2015.

Kosova dhe Serbia më 18 mars, në Ohër të Maqedonisë së Veriut arritën pajtim për Aneksin e zbatimit të Marrëveshjes drejt normalizimit.

Palët nuk e nënshkruan marrëveshjen, por BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se pavarësisht se nuk është nënshkruar, ajo është marrëveshje e obligueshme për palët.

The agreement, of 11 articles, does not specifically mention mutual recognition. However, the document requires both countries to accept each other's documents and symbols, including: passports, diplomas and license plates.

The document also requires the parties to implement all the agreements reached so far in the dialogue for the normalization of relations, including the one for the formation of the Association of municipalities with a Serbian majority in Kosovo, which the Government in Pristina has rejected until now, on the grounds that it may endanger the functionality of the state./REL

Latest news