Aureolë e shenjtë

Një kornizë ekspozimi prej 5 minutash, lejon dronin që të krijojë një rreth drite mbi majën e Kishës së Shën Hubertit në në fshatin Hampshire të Idsworth.

Në foto duket edhe fotografi, i cili po lëshon dritën e një elektriku drejt kishës.

Foto: Chris Gorman/ BIG LADDER