Flash News

E-TJERA

Raporti i DASH për Shqipërinë: Korrupsioni, PPP-të dhe konkurrenca e pandershme reduktuan investimet e huaja

Raporti i DASH për Shqipërinë: Korrupsioni, PPP-të dhe

Raporti i fundit i Departamentit të Shtetit (DASH) mbi Klimën e Investimeve për vitin 2022 tregon se invenstitorët e cilësojnë si një vend të vështirë për të bërë biznes.

Shkas për vështirësitë e investitorëve, sipas raportit të DASH, është korrupsioni duke filluar nga sistemi gjyqësor te prokurimet publike, konkurrenca e pandershme, si edhe ndryshimet e shpeshta në legjislacionin shqiptar.

“Pavarësisht një kuadri ligjor të shëndoshë, investitorët e huaj e perceptojnë Shqipërinë si një vend të vështirë për të bërë biznes. Ata përmendin korrupsionin endemik, përfshirë në gjyqësor dhe prokurimet publike, konkurrencën e pandershme, ekonominë informale, ndryshimet e shpeshta të legjislacionit fiskal dhe zbatimin e dobët të kontratave si sfida të vazhdueshme për investimet dhe biznesin në Shqipëri. Përdorimi i vazhdueshëm i kontratave të partneritetit publik privat (PPP) ka reduktuar mundësitë për konkurrencë, duke përfshirë investitorët e huaj, në infrastrukturë dhe sektorë të tjerë. Analizat e dobëta kosto-përfitim dhe mungesa e ekspertizës teknike në hartimin dhe monitorimin e kontratave PPP janë shqetësime të vazhdueshme”, thuhet në raport.

Ndër të tjera, DASH-i nënvizon se “Investitorët amerikanë sfidohen nga korrupsioni dhe përjetësimi i praktikave joformale të biznesit. Disa investitorë amerikanë janë përballur me mosmarrëveshje tregtare të diskutueshme me entitete publike dhe private, duke përfshirë disa që shkuan në arbitrazh ndërkombëtar.”

DASH thekson se në Shqipëri është vështirë të merret edhe një titulli thjeshtë pronësie pasi ka pasur raste manipulimi në sistemin gjyqësor për të marrë tituj të paligjshëm të tokës. Sipas DASH, Shqipëria ka regjistruar nivele të ulëta në Indeksin Global të Inovacionit dhe rezultate të dobëta në Indeksin e Korrupsionit.

“Të drejtat e pronësisë vazhdojnë të jenë një sfidë në Shqipëri, sepse një titull i qartë është i vështirë për t'u marrë. Ka pasur raste të individëve që dyshohet se kanë manipuluar sistemin gjyqësor për të marrë tituj të paligjshëm të tokës. Mbivendosja e titujve të pronësisë është një çështje serioze dhe e zakonshme. Procesi i kompensimit për tokat e konfiskuara nga ish-regjimi komunist vazhdon të jetë i rëndë, joefikas dhe i pamjaftueshëm. Shqipëria vazhdon të ketë rezultate të dobëta në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International. Shqipëria vazhdon të renditet e ulët në Indeksin Global të Inovacionit, duke u renditur në 84 nga 132 vende”, thuhet në raport.

Të fundit