Emrat e avokatisë për KLGJ dhe KLP, Avokati i Popullit shpall kandidatët që plotësojnë kushtet (LISTAT)

Avokati i Popullit ka shpallur listat me emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet për t’u emëruar në institucionet e reja të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Nga avokatia janë 15 kandidatë që kanë plotësuar kushtet për dy institucionet, njofton Avokati i Popullit.