Mammoth hunting

Tultepec, Meksikë Eksploruesit gjejnë mbetje të mamuthëve të kapur në kurthet e para të ndërtuara nga njeriu në Tultepec, Meksikë.

Fotografia: José Méndez / EPA