Flash News

E-TJERA

Shkrirja e gjykatave të Apelit, kush janë tre gjyqtarët që kanë në duar fatin e PD-së

Shkrirja e gjykatave të Apelit, kush janë tre  gjyqtarët që

Pas shkrirjes së gjykatave të Apelit është caktuar gjyqtarja që do shqyrtojë çështjen e vulës së PD.

Pas hedhjes së shortit, është caktuar Elona Mihalin si gjyqtare relatorë, ndërsa anëtarë janë Irida Kacerja e Astrit Kalaja, të cilët do të vendosin se kush gëzon PD-në.

Gjyqtarja Elona Mihali

Ka kaluar vettingun në janar të vitit të kaluar. Pas verifikimit rezultoi se dy pasuritë e familjes, një apartament në Tiranë dhe një tjetër në Vlorë ishin blerë nga familja para se Mihali të emërohej gjyqtare.  

Në seancën dëgjimore nuk u evidentuan probleme për dy kriteret e tjerë, pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin.

Elona Mihali ka përfunduar studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2013 dhe ka bërë stazhin profesional pranë Gjykatës së Tiranës. Në janar 2014, Mihali është emëruar në Gjykatën e Vlorës, ku e kryen funksionin edhe aktualisht.

Gjyqtarja Irida Kacerja

Po ashtu u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit një vit më parë.

Gjatë seancës dëgjimore, gjetjet e KPK-së ishin pozitive për pastërtinë e figurës dhe pasurinë e subjektit. Ndërkohë, për kriterin e tretë, KPK ngriti pretendime serioze mbi profesionalizmin dhe etikën e gjyqtares, kryesisht të bazuara në një seri denoncimesh të ardhura në Komision për çështje të shqyrtuara nga subjekti dhe një raport inspektimi paraprak të bërë nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë.

Denoncimet kishin ardhur në KPK nga qytetarë të ndryshëm, një grup gjyqtarësh të Gjykatës së Shkodrës dhe në një rast nga një ish-inspektor i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili kishte përpiluar raportin paraprak ndaj subjektit në vitin 2011.

 Në seancë dëgjimore, të paktën dy nga denoncimet e përmendura nga KPK kundër gjyqtares Kacerja rezultojnë të jenë të ‘falsifikuara’, pasi në një rast denoncuesi kishte ndërruar jetë përpara se ta dërgonte denoncimin, ndërsa ish-inspektori i Këshillit të Lartë të Drejtësië mohoi ta kishte dërguar denoncimin, nëpërmjet një deklarate të paraqitur nga subjekti në seancë.

Gjyqtari Astrit Kalaja

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e konfirmoi gjyqtarin Kalaja më 20 dhjetor të vitit 2019 me votat e kryesuesit të trupës Olsi Komici dhe relatorit Lulzim Hamitaj. Ndërsa anëtarja Brunilda Bekteshi votoi kundër.

Komisioneri Publik Florian Ballhysa argumentoi se gjyqtari Kalaja ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm për një apartament me sipërfaqe 109,5 m2 në Shkodër, si dhe për një sipërfaqe toke prej 379 m2 në Velipojë ku gjendet dhe një ndërtim informal përdhes 60 m2.

Për blerjen e apartamentit në vitin 2009 Kalaja ka deklaruar si burim një kredi bankare prej 3 milionë lekësh, e garantuar fillimisht me hipotekën e një apartamenti të mëparshëm, por e zëvendësuar me një depozitë prej 3.3 milionë lekësh të ofruar nga shtetasi R.P..

Megjithatë, në përfundim të shqyrtimit, trupi gjykues i Kolegjit i konsideroi të drejta konkluzionet e KPK dhe e rëzoi si të pabazuar ankimin e Ballhysës. 

Sipas KPA, bazuar në hetimin e kryer nga KPK, gjyqtari Astrit Kalaja ka arritur nivel të besueshëm dhe për pastërtinë e figurës dhe nivel kualifikues për profesionalizmin. 

Të fundit