KLP bën publike listën me kandidatët për shortin e KED-së

Këshilli i Lartë i Prokurorisë publikon listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore që të përfshihen në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED).

Gjithashtu është publikuar edhe lista me kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore.

Listat i dërgohet Presidentit të Republikës dhe Kuvendit të Shqipërisë për të vazhduar me procedurat e mëtejshme.

Lista e kandidatëve që kanë plotësuar kushtet

Lista e kandidatëve që nuk kanë plotësuar kushtet