Flash News

E-TJERA

Konventa e 3-të, 'Pro Familjes dhe Jetës', miratohet rezoluta për mbrojten e fëmijëve, kombit, lirinë e shprehjes dhe besimit

Konventa e 3-të, 'Pro Familjes dhe Jetës', miratohet

Koalicionit Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës, ditën e sotme ka mbledhur në konventën e tij të tretë, personalitete të rëndësishme nga politika, dhe bashkësi fetare duke pasur si qëllim mbrojtjen e familjes.

Pjesëmarrësit  miratuan Platformën Kombetare Pro Families 2024-2025 per mbrojtjen e fëmijëve, familjes, kombit, lirinë e shprehjes dhe besimit

Rezoluta përmban  10 pika baze te rezistencës për tu përballur me Cunamin e Agendave te zhbërjes së Familjes, seksualizimit te fëmijëve, shpopullimit te Shqipërisë, zhbërjes se identitetit njerëzor, qytetar, kombëtar dhe censures "political correctness" sipas standardeve te "marksizmit kulturor"  dhe të "political correctness".

Rezoluta e miratuar:

Ne kërkojmë qè politika, shoqëria, qytetaret te bëjnë Atdheun tone Shtëpinë me te mire ne bote për Familjen Shqiptare ndaj dhe i drejtohemi te te gjithë aktorève politik, shtetëror, ekonomik, social, kulturor dhe qytetar për tu angazhuar përgjatë vitit 2024-2025 por një Debat Publik Kombëtar:

1. Për tê ndaluar shpopullimin e Shqipërisë duke ndërtuar Politika Ekonomike dhe Sociale Pro Familjes që do shqiptar ta ndërtoje te tashmen dhe te ardhmen e tij ne Shqipëri.

2. Për një orientim te plote te Shtetit, Klasës Politike, Institucioneve Fetare dhe Shoqërisë pro familjes, pro jetës, pro fëmijëve për tê mos lejuar përpjekjen e agjendave globaliste te influencoje cênimin e Parimeve aktuale Kushtetuese që garantone formën tradicionale te familjes.

3. Per te mos lejuar ndryshime kushtetuese dhe legjislacionit shqiptar që synojnë₴ cenimin e modelit identitar dhe tradicional te familjes, seksualizmit te fëmijëve, zhbërjes se identitetit prindëror, njerëzor, qytetar, kombëtar dhe censures "political correctnes" "marksizmit kulturor" te "political correctnes" sipas standardeve te

4. Per te mos lejuar instrumentalizimin e institucioneve publike nga agjendat globaliste te "political correctness" sipas standardeve te "marksizmit kulturor" per tu përdorur kundër vlerave dhe identitetit tradicional te familjes si arme censure dhe represioni, shantazhi dhe mbytje ndaj kujtdo qe guxon te mbrojê këto vlera.

5. Për ti garantuar prindërve shqiptarè te drejtën e vetos për konsensus për formën e edukimit identitar dhe gjinor te fëmijëve dhe çdo forme qe cënon shëndetin moral, mendor dhe fizik te fëmijëve.

6. Për te mos lejuar kthimin e mjediseve arsimore n fole te agendave globaliste që synojnë seksualizimin e fëmijëve, por kthimin e shkolles në fole të shëndetshme te edukimit te nje brezi të shëndetshem dhe te sigurt me pjesëmarrjen aktive edhe te prinderve.

7. Per te kthyer shkollat në folenë e edukimit patriotik dhe aftësimin e tyre për tu fuqizuar si qytetare dhe prindër te ardhshëm.

8. Për te vendosur de zbatuar standarde rregulluese dhe vetërregulluese ne media që mbrojnë fëmijët nga influencat e dëmshme te propagandes se seksualizimit, drogës, dhunës, corientimit psikologjik dhe modeleve degraduese dhe depersonalizuese.

9. Për të garantuar lirinë e besimit de nxitjen e institucioneve fetare ge te luajnë një rol me aktiv ne krijimin e kohezionin social de moral në politikat profamiljes

10. Për te rritur dhe fokusuar debatin publik politik ne krijimin e politikave profamiljes de mbrojtjen e fëmijëve si çështja prioritare e shpëtimit te Shqipërisë nga shpopullimi.

Të fundit