Unë isha këtu!

Gjurmë putrash në baltën e tharë të bregdetit të Durrësit.

Foto: Jona Kazani, @f_photoreporter