Valdrin Pjetri: Shtëpia 245 mijë euro në Tiranë, dhuratë nga familja e fisi

Valdrin Pjetri rezulton një prej kryebashkiakëve më të pasur të Partisë Socialsite, të dalë nga 30 qershori. “Faktoje”, media e financuar nga USAID dhe ambasada amerikane, ka verifikuar pasurine e tij, bazuar në  formulatin qe Valdrin Pjetri ka dorezuar ne ILDKPKI.

Ish- kryeregjistruesi i Zyrës Qendrore të Pasurive të Paluajtshme apo drejtor i Menaxhimit të aseteve në Ministrinë e Mbrojtjes, pranon se ka një apartament në qendër të Tiranës me vlerë 245 mijë euro, të cilin thotë se e ka blerë me të ardhura nga familja dhe të afërmit.

  • Pasuritë e patundshme, makina dhe aksione

Pasuria më me vlerë e Valdrin Pjetrit është ajo e paluajtshme dhe një prej tyre është apartamenti në qendër të Tiranës, me vlerë mbi 219 000 euro dhe garazhin me vlerë 26 000 euro. Apartamentin 122.86 metra katrorë bashkë me garazhin që kapin vlerën totale prej 245 mijë eurosh, Pjetri argumenton se i ka blerë me të ardhura nga familja dhe të afërmit.

Pjetri deklaron edhe një objekt për qëllime hotelerie, në komunën e Farkës, për ndërtimin e të cilit ka paguar 7.800. 000 lekë. Edhe për blerjen dhe shitjen e automjeteve, ai deklaron të dhëna që paraqesin interes.

Në 2015-ën, Pjetri ka shitur makinën personale “Mercedes Benz” për 24.000 euro dhe ka blerë një makinë  ‘Volkswagen Phaeton” për 600.000 lekë të cilën dy vite më vonë, e shet me çmim më të lartë sesa e ka blerë.

E njëjta gjë më automjetin tip Audi, që deklaron se e ka blerë në vitin 2018 me 600 000 lekë dhe brenda po këtij viti e ka shitur për 7500 euro , thuajse 2500 euro më shumë se çmimi i blerjes.

Valdrin Pjetri deklaron se është aksioner me 20% në një kompani ndërkohë që ka blerë një kuotë kapitali prej 13,3 % me shumën prej  3.894.492 lekë.

  • Detyrimet

Për objektin e hotelerisë që është ndërtuar në 2015-n, Pjetri deklaron se ka shpenzuar 7 800 000 lekë, nga të cilat 5.323.000 i ka marrë si kredi në vitin 2014 dhe pjesën tjetër, hua nga i ati. Është interesante që kredinë bankare prej 5.323.000 lekësh Pjetri e deklaron të shlyer brenda një viti, sërish me lekët e të atit.

Gjithashtu në vitin 2018, Pjetri deklaron se ka pasur një detyrim prej 20.000 eurosh  ndaj një shoqërie për ndërtimin e një apartamenti, por për shkak se ky apartament nuk është ndërtuar kurrë dhe kontrata është prishur në mënyrë të njëanshme, ky detyrim bie poshtë.

Në deklarimin e fundit që Valdrin Pjetri ka dorëuar pranë rezulton ILDKPKI mungon informacioni nëse e ka shlyer huanë e marrë nga babai i tij, ashtu siç nuk figuron asnjë llogari apo depozitë bankare.