Flash News

Ditari i Maxhorancës

BIRN nxjerr skedën e pasurisë së Mirela Kumbaros, prej tre dekadash investon në një fond pensioni

BIRN nxjerr skedën e pasurisë së Mirela Kumbaros, prej tre
Mirela Kumbaro

Mirela Kumbaro u zgjodh ministre e Kulturës në kabinetin e kryeministrit Edi Rama pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013 dhe e ushtroi detyrën deri në ndryshimet qeveritare të dhjetorit 2018, kur u zëvendësua nga Elva Margariti.

Mirela Kumbaro u përfshi në politikë pas një karriere të gjatë akademike si përkthyese, publiciste dhe eksperte ndërkombëtare për projektet ndërkulturore dhe programet kërkimore universitare.

Kumbaro është diplomuar në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, në fushën e letrave frënge, në vitin 1988. Ajo mban titullin “Profesore e Asociuar”, e fituar në vitin 2012 në Universitetin e Tiranës, në fushën e gjuhësisë. Në vitin 2009, ka mbrojtur titullin “Doktor i Shkencave” në fushën e Studimeve Përkthimore pranë Universitetit të Tiranës. Gjithashtu ka mbrojtur Diplomën për Master në Përkthim dhe Komunikim Ndërkulturor në vitin 1994, në E.S.I.T – Paris III, Universiteti i Sorbonne – Nouvelle, në Paris, Francë.

Znj. Kumbaro është deputete e Kuvendit të Shqipërisë që prej zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së ish-ministres Mirela Kumbaro nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasuritë e anëtarëve apo ish-anëtarëve të Këshillit të Ministrave gjatë viteve 2013-2020.

Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga ish-ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro nga viti 2013 deri në fund të vitit 2018.

Në deklaratën e dorëzuar në ILDKPKI në vitin 2013, Mirela Kumbaro zotëronte pasuri familjare me vlerë 61.7 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria familjare kap vlerën e 72.7 milionë lekëve.

Pasuria familjare e Znj. Kumbaro përbëhet nga likujditete bankare prej 43.9 milionë lekësh, pasuri e paluajtshme prej 23. 6 milionë lekësh dhe asete të tjera në vlerën e 5 milionë lekëve.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 38.1 milionë lekë, ku gati 57% burojnë nga paga dhe honoraret e bashkëshortit, ndërsa 22% kanë si burim pagën e Znj. Kumbaro. Rreth 10% e të ardhurave totale kanë si burim qiratë nga apartamentet dhe 10% të tjera kanë burime të ndryshme.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 6 vite të deklarimit, të cilat rezultuan pa probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, vlen për t’u theksuar se Znj. Kumbaro ka investuar prej vitit 1991 në një fond pensioni, i cili kap vlerën e rreth 36 mijë eurove në fund të vitit 2018./ BIRN

BIRN nxjerr skedën e pasurisë së Mirela Kumbaros, prej tre

Ditari politik

Të fundit