Flash News

Ditari i Maxhorancës

Pas largimit nga PS, Vasilika Hysi rikthehet me një detyrë të rëndësishme, Rama firmos emërimin

Pas largimit nga PS, Vasilika Hysi rikthehet me një detyrë të

Ish deputetja e PS, Vasilika Hysi është emëruar një nga pesë anëtaret e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e shoqërisë Civile.

Vendimi u mor në mbledhjen e Këshillit të Ministrave.

Vendimi

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 8, të ligjit nr.10093, datë 9.3.2009, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Emërimin në detyrë të disa anëtarëve të bordit mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile, si më poshtë vijon:

– Z. Bashkim Muça;

– Znj. Iris Luarasi;

– Z. Leart Kola;

– Z. Ylljet Aliçka;

– Znj. Vasilika Hysi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”

Kujtojmë se Hysi nuk u bë pjesë e listave të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 25 prillit, ndërsa në dy mandatet e para të qeverisë Rama ka qenë kryetare e Komisionit për Çështjet Ligjore.

Të fundit