Flash News

E-TJERA

Këshilli i Ministrave firmos emërime të reja, numri i punonjësve të administratës së Kuvendit shkon në 453

Këshilli i Ministrave firmos emërime të reja, numri i

Rritet numri i punonjësve organikë të administratës së Kuvendit për vitin 2023.

Ky vendim u firmos sot nga Këshilli i Ministrave, pasi vendosën të punësohen edhe 16 persona të rinj, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 453 punonjës.

Vendimi:

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 12, të ligjit nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Numri i punonjësve të administratës së Kuvendit, për vitin 2023, shtohet me 16 (gjashtëmbëdhjetë) veta, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 453 (katërqind e pesëdhjetë e tre) punonjës. 

Numri rezervë i punonjësve për vitin 2023 reduktohet me 16 (gjashtëmbëdhjetë) veta, duke e çuar numrin e përgjithshëm rezervë në 47 (dyzet e shtatë) punonjës.

Ngarkohen administrata e Kuvendit dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 

Të fundit