Flash News

E-TJERA

Moddy’s vlerëson ekonominë shqiptare me perspektivë të qëndrueshme, gjetjet e agjencisë

Moddy’s vlerëson ekonominë shqiptare me perspektivë të

Moddy’s, Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit të Kredibilitetit, ka vlerësuar ekonominë shqiptare me “B1 me perspektivë të qëndrueshme”.

Sipas agjencisë, rimëkëmbja ekonomike e Shqipërisë pas pandemisë Covid-19 ishte e fortë dhe PBB-ja arriti në nivelet e para pandemisë që në vitin 2021, raporton Monitor. Borxhi i qeverisë i cili u rrit ndjeshëm me 74.5% të PBB-së në vitin 2020, pësoi një rënie për vitin 2022.

Sa i përket sistemit bankar dhe rreziqeve të likuiditetit, Moddy’s thekson se do të mbeten të përmbajtura. Agjencia parashikon një ngadalësim të rritjes së PBB-së në 3.0% në 2022 dhe 1.8% në 2023.

Aftësia e vendit për të mbështetur procesin e konvergjencës së të ardhurave për banorë me vendet e BE-së, sipas agjencisë, do të varet nga suksesi i qeverisë në zbatimin e reformave strukturore dhe rritjen e konkurrencës në raport me vendet e tjera të rajonit.

Agjencia vlerëson hapjen formale të negociatave të anëtarësimit në avantazh të Shqipërisë, si një shtysë që do të ndikojë në zbatimin e reformës dhe do të sjellë përmirësimin e mjedisit të përgjithshëm të biznesit.

Treguesit fiskalë kanë qenë në një trend gradual pozitiv që pas përkeqësimit të konsiderueshëm që patën në vitin 2013 për shkak të tejkalimeve të shpenzimeve në prag të zgjedhjeve parlamentare të qershorit të atij viti.

Ndikimi i pandemisë ka rënduar në financat publike, duke e thyer përkohësisht këtë trend pozitiv, ndërkohë që rreziku i detyrimeve kontingjente mbetet i lartë.

Sipas Moody’s rreziqet kryesore fiskale të Shqipërisë lidhen me importet e energjisë elektrike të lidhura me motin, detyrimet kontingjente që rrjedhin nga sektori energjetik, nga zgjidhja e kërkesave për kthimin e pronave që rrjedhin nga periudha e komunizmit dhe nga rritja e financimeve jashtë buxhetore në formën e partneriteteve publike private (PPP) që janë përdorur si instrument për rritjen e investimeve publike.

Të fundit