Flash News

E-TJERA

Në pranga për shkelje të rënda, shkarkohet nga detyra kryebashkiaku i Bulqizës, Lefter Alla

Në pranga për shkelje të rënda, shkarkohet nga detyra

Lefter Alla, kryebashkiaku i Bulqizës, është shkarkuar nga detyra me vendim të qeverisë.

Alla u vu në pranga nën akuza për veprat penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”,“Shpërdorimi i detyrës”, “Falsifikimi i dokumenteve”, “Falsifikim i formularëve”.

VENDIMI:

SHKARKIMIN NGA DETYRA TË KRYETARIT TË BASHKISË BULQIZË, Z. LEFTER ALLA

Në mbështetje të neneve 100 e 115, pika 1, të Kushtetutës, dhe të shkronjës “a”, të nenit 62, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Shkarkimin nga detyra, për shkak të shkeljeve të rënda, të kryetarit të Bashkisë Bulqizë, z. Lefter Alla.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

Të fundit