Të gëzosh si fëmijë

Mato Grosso, Brazil

Një fëmijë luan ’peteca’, një lojë e indigjenëve të Amerikës, në fshatin Piaracu.

Foto: Carl de Souza/AFP via Getty Images