Flash News

E-TJERA

Pagat e funksionarëve thellojnë pabarazinë, Rama me rrogë 25.4 herë më të lartë se pensioni mesatar

Pagat e funksionarëve thellojnë pabarazinë, Rama me rrogë

Kuvendi i Shqipërisë miratoi më 25 maj ligjin që përcakton pagat e reja për funksionarët e lartë të shtetit, por me disa ndryshime.

Në projektligjin fillestar të depozituar nuk parashikoheshin që të rriteshin pagat e funksionarëve të qeverisë, pra Kryeministrit, Zëvendës Kryeministrit, Kryetarit të Kuvendit dhe zëvendës-ministrave.

Po njësoj nuk parashikoheshin rritje as për pagat e deputetëve. Por me shumicë votash Komisioni i Ekonomisë dhe Financave vendosi që pagat e këtyre funksionarëve të rriteshin dhe madje rritja në përqindje të ishte edhe më e lartë se ajo e Presidentit.

Sipas të dhënave të Open Data, paga e Presidentit të Republikës e cila përcaktohet në ligjin e Buxhetit të Shtetit rritet nga 257 000 lekë në 425 000 lekë, rritje kjo e barabartë me 65.4%. Kryeministri dhe Kryetarit të Kuvendit i shkon paga në 393 125 lekë, nga 228 730 lekë që ishte, rritje kjo me 71.9%.

Me 82.4% u është rritur paga ministrave, përkatësisht nga 174 760 lekë në 318 750 lekë. Deputetët janë ata që përfitojnë rritjen më të lartë në përqindje, përkatësisht 98%, nga 156 770 lekë, në 310 250 lekë.

Rritje pësuan edhe funksionarë të tjerë ku rritja më e madhe shënohet për Inspektorin e Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, përkatësisht me 70.2%, nga 174 760 lekë në 297 500 lekë.

Pagat e funksionarëve thellojnë pabarazinë, Rama me rrogë

Pjesa më e madhe e këtyre punonjësve pësuan rritje simbolike në nivelin e inflacionit ose edhe më poshtë.

Me ligjin e ri, paga e kryeministrit bëhet 25.4 herë më e lartë sesa pensioni mesatar për vitin 2022. Po ashtu, një mësues në nëntëvjeçare me master e ka pagën bruto 6 herë më të ulët sesa e kryeministrit. Një infermier rezulton me pagë 5.8 herë më të ulët sesa paga e re e kryeministrit të republikës.

E thënë ndryshe një pensionist shqiptar me pension mesatar merr vetëm sa 3.9% e pagës bruto të kryeministrit të vendit.

Po ashtu edhe mjekët specialist të cilët përfituan rritje page me 50 000 në prill, rezulton që të përfitojë vetëm 38.3% e pagës së kryeministrit ose 2.6 herë më pak.

Pagat e funksionarëve thellojnë pabarazinë, Rama me rrogë

Thellimi i pabarazisë shikohet qartë kur analizohet raporti i pagave para dhe pas ndryshimit të tyre.

Një pensionist para se ti ndryshohej paga kryeministrit e kishte masën e pensionit 14.8 herë më të ulët se ajo e kryeministrit, por tani rezulton të jetë 25.4 herë më e ulët.

Një polic inspektor e kishte pagën para prillit 2023 rreth 4 herë më të ulët se ajo e kryeministrit, kurse pas prill 2023 e ka 6.4 herë më të ulët.

Po njësoj ndodh me të gjitha pagat e punonjësve buxhetor. Raporti i pagave të tyre kundrejt pagës së kryeministrit është ulur pas prill 2023, edhe pse paga në vlerë absolute u është rritur të dyja palëve.

Pagat e funksionarëve thellojnë pabarazinë, Rama me rrogë

Të fundit