Flash News

E-TJERA

The question marks of a 2 billion euro investment in the Port of Durrës!

The question marks of a 2 billion euro investment in the Port of Durrës!

A big project "promises" to return Durrës to its lost glory. "Durrës Yachts & Marina", a joint venture between the Albanian government (33% through the Albanian Seaports Development Company) and two companies from the United Emirates (Eagle Hills Real Estate Development, sh.a., and Nshmi Development LLC), with 67 % together), have presented the strategic investment "Durres Marina & Yachts", worth 2 billion euros for 35 years.

Naturally, any investment of such magnitude would be welcome. But the more that is learned about him, the more the question marks are raised:

-First, are we dealing with a really strategic project? The data of the business plan show that, at least in the first phase, we are dealing more with a real estate project, especially in its first phase, than turning the port spaces into a real tourist destination. 93% of the projected construction area will be residential and 3.5% will be hotels and commercial areas, respectively.

In total, the construction of nearly 13,000 apartments is planned (4,000 in the first phase and about 8,600 in the second phase), while only a few hotels with more than 850 rooms will do so. Only 280 berths are provided for the yacht.

So we have an investment that has received strategic status, which provides for the provision of numerous facilities in the non-payment of taxes, the implementation of supporting infrastructure from the state to the entrance of the territory, when in reality it is clear that in more than 90% of it, we have to do with a residential project, as is happening all over the country, especially in the capital, even the financing schemes are similar.

The estimated investment in the first phase is 595 million euros. Investing companies are required to keep in their accounts an amount corresponding to thirty percent (30%) of the financing needed for the development of the square in phase 1, i.e. about 180 million euros, while they can collect income from sales, or bring in other financiers.

-Secondly, what will happen to the Port of Durrës, which processes over 90% of port volumes in the country. The relocation of the Port of Durrës to Porto Romano will be gradual, as the development of the project in the existing port will also be so.

It is not yet known how much the New Port in Porto Romano will cost, which will take at least 15 years to build, and where the funding will come from (preliminarily estimated that the cost of the project will be at least 500 million euros).

The first estimates from the leaders of the Port are that it will take at least 5 years for the relocation of the Port to begin and only after this period, the construction of the project will be expanded to a wider area.

Plani për kalimin e Portit në Porto Romano ka qenë i hershëm, për shkak të pamundësisë së zgjerimit brenda hapësirave aktuale, por kjo është një sipërmarrje aq e madhe, që edhe tani që “Durrës Yachts & Marina” pritet të fillojë me shpejtësi “pushtimin” e hapësirave, nuk është e qartë se si, kur do të ndodhë, sa do të kushtojë dhe cilat do të jenë burimet e financimit.

Ndërkohë, sipas shifrave zyrtare, Porti i Durrësit gjeneron afro 25 mln euro në vit, larg potencialit strategjik. Përpjekjet kryesore dhe investimet strategjike të një qeverie duhet të fokusohen në rritjen e ekonomisë dhe, për rrjedhojë, volumit tregtar, ku Porti i Durrësit zë natyrshëm rol kyç.

Në rastin konkret, ky aspekt zhvendoset nën hijen e një projekti madhor të pasurive të paluajtshme, ku rëndësia strategjike apo potenciali i shfrytëzimit të Portit të Durrësit merr rol dytësor.

Të paktën vëmendja dhe energjitë më të mëdha, deri tani, duket se janë përqendruar te projekti i jahteve dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme. Ndërkohë enigmatike mbetet tërheqja e BE nga akordimi i grantit dhe mbështetjes financiare për zhvillimin e portit.

Deri më sot, nuk jemi njohur me ndonjë analizë kosto-përfitim, nëse fondet që do të mbështesin zhvillimin aktual të portit do të kenë kosto më të lirë për qytetarët e vendit, në raport me grantin e BE-së.

-Së treti, çfarë fiton realisht qeveria, ekonomia vendase dhe banorët e Durrësit. Investimi që realisht do të kishte vlerë për turizmin është ai i fazës së dytë, me vlerë 1.49 miliardë euro, ndërtimi i Portit të Jahteve. Investimi realisht nuk dihet kur do të fillojë, pasi ai është i lidhur me zhvendosjen e Portit të Durrësit. Ndërsa për momentin,

Shteti i ka dhënë për zhvillim investitorit një sipërfaqe toke prej 812 mijë metra katrorë truall për ndërtim falas, që me çmimet e tregut, vlen rreth 400 milionë euro, e ka përjashtuar nga taksa e infrastrukturës dhe strehimit (rreth 150 milionë euro), që do të përdoreshin nga Pushteti Lokal.

Vetëm shuma e “falur” është më e lartë se fitimi direkt që do të marrë shteti si aksioner që, sipas planit të biznesit, është 280 milionë euro!

Questions remain, as for the moment, the strategic beneficiary of this investment does not seem to be either the government, the economy, or the residents of Durrës. Monitor

 

Latest news