Flash News

POLITIKOFF

May, Bladder Cancer Awareness Month: Risk Factors and Symptoms

May, Bladder Cancer Awareness Month: Risk Factors and Symptoms

Bladder cancer is the tenth most common type of cancer that occurs in the world. Over 500,000 new cases were diagnosed in 2018, with just over 200,000 deaths caused by bladder carcinoma.

According to the American Cancer Society , the chances of men having bladder cancer are about 1 in 27. Most cases of bladder cancer also occur in people who are older than 55 years. But these figures do not capture - and do not intend to capture - the full picture of the disease.

Liz was only 40 years old when she learned she had stage 3 bladder cancer. Because it did not fit the typical profile of bladder cancer patients, it was misdiagnosed for several years.

"Bladder cancer does not discriminate, and it can and does happen to anyone," Liz shared in a blog about her story and her work to raise awareness of the disease. Her message is an important message to share during Bladder Cancer Awareness Month.

"Do your research. Ask difficult questions. Educate yourself about your conditions. Be aware of what may lie ahead, so that you are better prepared to deal with it."

- Liz, survivor and advocate of bladder cancer

What is bladder cancer?

Bladder cancer occurs when cells in the bladder - like cells in other parts of your body - grow and divide. If a normal cell collects too many genetic errors, it can turn into a cancerous cell. As the cancer cell grows and divides, it will begin to form a tumor. This can cause bleeding or affect the functioning of your bladder. In Albania, there is not much talk about bladder cancer and with this material we aim to inform and raise public awareness on the risks, influencing factors and symptoms.

Risk factors for bladder cancer include:

- Një histori familjare e kancerit të fshikëzës
-Defekte të lindjes në fshikëz ose në traktin urinar
-Një histori e pirjes së duhanit
-Ekspozimi ndaj kimikateve në punë ose në mjedis
-Irritimi i fshikëzës urinare i shkaktuar nga faktorë të tillë si gurët në veshka dhe fshikëza ose inflamacioni dhe infeksionet

Shenjat & Simptomat

Disa simptoma të zakonshme të kancerit të fshikëzës përfshijnë:

Gjak në urinën tuaj

Dhimbje kur urinoni

Urinoni më shpesh se zakonisht

Këto simptoma mund të jenë gjithashtu shenja të problemeve të fshikëzës që nuk janë kancerogjene. Nëse keni këto simptoma, sigurohuni që të takoheni me mjekun tuaj të familjes.

Burimet dhe mbështetja e kancerit të fshikëzës

Nëse jetoni me kancer të fshikëzës apo keni dikë në familje me kancer të fshikëzës, ka një shumëllojshmëri burimesh për të ndihmuar në lehtësimin e kësaj barre:

  • Gjeni më shumë informacion rreth kancerit të fshikëzës, duke përfshirë opsionet e trajtimit, planifikimin e kujdesit për mbijetesën dhe mbështetjen e kujdestarit. Duhet të jeni të kujdesshëm me burimet, kërkoni gjithmonë në faqet e dedikuara rreth kësaj tematike).
    • sh., një nga burimet më të sigurta është Koalicioni Botëror i Pacientëve me Kancerin e Vezikës* urinare (ËBCPC). Ky koalicion u krijua në janar të vitit 2019 nga një grup avokatësh të përkushtuar për pacientët nga tre organizata kryesore kombëtare të kancerit të fshikëzës urinare që panë nevojën për një koalicion global të kancerit të fshikëzës. Ky koalicion tani bashkon 11 organizata pacientësh nga katër kontinente.

May, Bladder Cancer Awareness Month: Risk Factors and Symptoms

*Shpjegim: Vezikë është termi mjekësor për fshikëz.  

Kanceri i fshikëzës së urinës paraqet rritjen jo normale të qelizave në mukozën e fshikëzës. Dallojmë tre lloje më të zakonshme të kancerit të fshikëzës:

  • Kanceri urotelial - i njohur edhe si kanceri i epitelit transicional, i cili zhvillohet në qelizat e mukozës së fshikëzës së urinës. Ky është lloji dukshëm më i shpesh dhe shfaqet në 90% të rasteve të kancerit të fshikëzës së urinës.
  • Karcinoma me qeliza skuamoze– formohet nga qelizat skuamoze, gjithashtu në mukozën e fshikëzës së urinës. Shfaqet në 4% të rasteve.
  • Adenokarcinoma – formohet gjithashtu në mukozën e fshikëzës së urinës, këtë herë nga qelizat glandulare (të gjëndrës). Shfaqet në 2% të rasteve.

Dallimet gjinore

Although three-quarters of bladder cancer cases occur in men, women are often diagnosed with bladder cancer only in advanced stage (stage III-IV) (5). This may be due to the fact that the early symptoms of bladder cancer are often replaced by the symptoms of bladder infection, which are more common in women.

Latest news