Flash News

KRYESORE

Të dhënat e INSTAT/ Varfëria është thelluar në Korçë dhe në Vlorë, “fluturon” Tirana

Të dhënat e INSTAT/ Varfëria është thelluar në

Korça dhe Vlora kanë qenë dy qytetet që kanë patur vëmendjen maksimale të Qeverisë sa i përket investimeve në bulevarde, fasadash pallate, lulishte, etj. Përmirësimi i imazhit të këtyre qyteteve ka ndikuar që ato të kthehen në destinacione ditore për shqiptarët, por sipas të dhënave të INSTAT, këto investime sipërfaqësore nuk kanë dhënë efekt në ekonominë e Korçës dhe Vlorës.

Sipas rezultateve për rritjen ekonomike të rajoneve kryesore në vend për vitin 2017-të, ka patur një thellim të varfërisë në Jug të vendit, ku qarku i Vlorës dhe qarku i Korçës kanë patur performancën më të dobët.

Këto të dhëna tregojnë se kontributin më të ulët në rritjen ekonomike e ka dhënë Qarku i Vlorës me -0,19 pikë përqindje, i ndjekur nga Qarku i Korçës me një kontribut prej -0,13 pikë përqindje dhe Qarku i Lezhës me një kontribut prej -0,03 pikë përqindje.

Ekonomia në rajonin e Jugut ka shënuar një rënie me 0.19%, ndërsa në rajonin e Veriut ka patur një rritje të papërfillshme me vetëm 1.72%, ndërkohë që në rajonin e Qendrës, aty ku dominon Tirana, rritja ka qenë me 7.367%.

Kontributin më të madh në rritjen ekonomike për vitin 2017, e ka dhënë Qarku i Tiranës me +3,42 pikë përqindje, ndjekur nga Qarku i Durrësit me + 0,40 pikë përqindje dhe Qarku i Fierit me +0,18 pikë përqindje.

Sa i përket PBB-së për frymë, Tirana ka njohur në 2017-ën një rritje prej 8% krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 747 mijë lekë. PBB e Tiranës është 38.3% mbi mesataren e vendit.

Kryeqytetit pasohet nga Qarku i Fierit, me 556 mijë lekë, duke shënuar një rritje prej 3,3 %, nga 2016-ta.

Ndonëse në Kukës ka patur një rritje të PBB-së me 3.2%, duke arritur në rreth 327 mijë lekë, sërish kjo shifër është 39,5% nën mesataren e vendit

Me PBB-në për frymë më të ulët vijon Qarku Elbasan me rreth 377 mijë Lekë, duke shënuar një rritje me 3,5% ndaj vitit 2016, por që sërish është 30,1% nën mesataren e vendit.

Ditari politik

Të fundit