Flash News

E-TJERA

The dissolution of 'Albanology', anthropologists from Kosovo open letter: Academic dignity is inviolable

The dissolution of 'Albanology', anthropologists from Kosovo open

12 anthropologists from Kosovo have reacted through an open letter against the government's plan to merge the Academy of Albanian Studies, and to merge it with the Academy of Sciences.

In the open letter of the anthropologists of Kosovo, it is said that such a fusion and union between the two institutions would bring irreparable damage to Albanian anthropological and archaeological research.

Calling it a "shocking news", anthropologists express solidarity for ASA colleagues by supporting their opposition to the closing of their institution and merging with other institutions.

They state that the personal and academic dignity of colleagues is inviolable.

Open Letter:

It is with concern that we have heard the news, given in a press release dated May 27, 2023, about the closure of the Academy of Albanian Studies (ASA), within which the Institute of Cultural Anthropology and the Study of Art, the Institute of Archeology, the Institute of History and the Institute of Linguistics and the Albanian Encyclopedia Center.

This is shocking news for anthropologists, archaeologists, linguists, historians and all researchers in the fields of Albanianology, but also for students, colleagues of the academic community and all researchers of Albanian history, culture and language.

The colleagues of ASA, especially the colleagues from the Institute of Cultural Anthropology and the Institute of Archaeology, with whom we have regular cooperation, have opened new paths in Albanian studies, redimensioning the Albanian study in line with the methods, approaches and perspectives of the institutions of authentic European science.

As for national collaborations, ASA is the main collaborator of the Department of Anthropology, with whom we have carried out a series of works and are working together in the future.

We highlight some of them here:

- Kolegët nga ASA janë hisedarë në formimin e Degës së Arkeologjisë në Departamentin e Antropologjisë/Fakulteti Filozofik në Universitetin e Prishtinës. Profesor Luan Përzhita, Prof. Belisa Muka dhe Prof. Evalda Paci kanë ligjëruar për afër 1 dekadë në këtë degë dhe kanë formësuar kuadrot tona. Madje, që nga themelimi i Departamentit të Antropologjisë, në atë kohë Departamenti i Etnologjisë, profesorë nga IAKSA (në atë kohë Instituti i Kulturës Popullore) të prirë nga prof. Mark Tirta, kanë qenë të angazhuar në mësimdhënie në departamentin tonë.

- Kolegët nga Instituti i Arkeologjisë kanë pritur në vazhdimësi me dhjetëra studentë të Degës së Arkeologjisë në projektet e tyre arkeologjike duke ju mundësuar atyre kryerjen e trajnimeve në fushën e kërkimeve arkeologjike me metoda bashkëkohore që aplikohen sot në fushën e kërkimit arkeologjik

- Hulumtuesit e IAKSA-së kanë mbajtur ligjërata mysafire, kurse në Universitetin Veror të Prishtinës, tryeza e seminare të përbashkëta me profesorët e Departamentit të Antropologjisë, pa ndërprerë, që nga themelimi i Departamentit

- Me kolegët e IAKSA-së, kemi realizuar edhe konferenca të përbashkëta (si ajo për 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, prej së cilës doli përmbledhja “Kosova antropologjike” 2020), punëtori të përbashkëta (si Laboratori i Antropologjisë Vizuele (LAV 2016-2020) në Prizren) e punë të përbashkëta terreni (zonat Has e Opojë)

- Kolegët e Institutit të Antropologjisë dhe Institutit të Arkeologjisë janë pjesëmarrës të përhershëm në konferencat, tryezat e punëtoritë e realizuara nga Departamenti i Antropologjisë (Seminari i Antropologjisë 2018-2023, Konferenca Ndërkombëtare e Arkeologjisë, nëntor 2022 etj.)

- Një numër i konsiderueshëm i studentëve të Departamentit të Antropologjisë ka realizuar studimet MA dhe PHD në ASA-së (prej vitit 2002 e këndej)

- ASA dhe Universiteti i Prishtinës kanë nënshkruar marrëveshje të bashkëpunimit për organizim të hulumtimeve, botimeve, konferencave dhe studimeve të përbashkëta në nivelin MA dhe PHD (2023)

- Profesor Arsim Canolli është anëtar i redaksisë së revistës “Antropologjia” (revistë shkencore e IAKSA) që nga vitit 2018

- Profesor Nebi Bardhoshi është anëtar i redaksisë së revistës “Kosova Anthropologica” (revistë e Departamentit të Antropologjisë, Universiteti i Prishtinës) e themeluar sivjet

- IAKSA ka botuar monografi të profesorëve të Departamentit të Antropologjisë

- E shumë bashkëpunime të tjera.

Mbyllja e Akademisë e Studimeve Albanologjike, ku funksionojnë Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Instituti i Arkeologjisë, të cilët përkojnë me fushat kryesore të studimit në Departamentin e Antropologjisë/UP, krijon një boshllëk të madh dhe shkakton dëm të pariparueshëm në kërkimet antropologjike dhe arkeologjike shqiptare.

Po ashtu, ky do të jetë një dëm jo vetëm për dijen antropologjike shqiptare, por edhe për dijen antropologjike botërore, sepse Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Instituti i Arkeologjisë janë institucione që kanë traditë dhe reputacion të mirë jashtë vendit, për studimin antropologjik dhe arkeologjik të kulturës dhe shoqërisë në Evropën Juglindore.

We are in full solidarity with the colleagues of the ASA institutes and our colleagues of the Institute of Cultural Anthropology and the Institute of Archeology, supporting their opposition to the closure of their institution and the fusion and dismemberment in other institutions.

Uncertainty and tension harm the scientific work of ASA colleagues, demotivate them and Albanian colleagues in scientific research and collaboration, and discourage young people from starting studies in the field of Albanianology.

We believe that the personal and academic dignity of colleagues is inviolable and we appreciate their decision to protect independent and free academic research in Albania.

 

Latest news