Flash News

E-TJERA

Albania with the most expensive fuel prices in the region

Albania with the most expensive fuel prices in the region

Among the countries in the region, Kosovo has the cheapest prices after North Macedonia. Kosovo, oil 1.49 cents, gasoline 1.48 cents. Albania, oil 1.93 cents gasoline. 1.91 cents. Serbia, oil 1.69 cents Gasoline 1.76 cents. Montenegro, diesel, 1.59 cents, gasoline 1.63 cents. Bosnia, oil 1.50 cents petrol 1.49 cents. Croatia, diesel 1.59 cents petrol 1.60 cents. North Macedonia, oil 1.35 cents, gasoline 1.42 cents.

The prices of derivatives in Kosovo are increasing from time to time. Currently, in most gas stations, gas is sold at 1.49 cents and 1.48 cents.

While in some countries oil is being sold at 1.58 cents. According to the Association of Oil Workers, this is normal in a free market, as Kosovo has.

"The market is free, we are the smallest country in the world with the most gas stations. We are 1.8 million inhabitants, we have 800 gas stations, where the citizen can choose where to get supplies cheaper and better".

Currently, the prices of derivatives in Kosovo are approximately 1.60 cents.

"Regarding prices today in Kosovo, oil costs approximately 1.49 cents to 1.55 cents, gasoline 1.48 cents to 1.52 cents", he said.

Association of Oil Workers that the prices for the standard of citizens are high.

"The price of derivatives for our standard for our citizens is high, the real price for our citizens used to be 1.€, but this does not depend on us, nor on the Government, the price is determined by the Stock Exchange and the Opec production organization".

Among the countries of the region, after North Macedonia, Kosovo has the lowest prices.

"Our citizens are being supplied with cheaper prices in the region, except for North Macedonia, which has a lower excise duty on diesel than us by 22 cents, while the prices of gasoline are the same as ours in the region."

Kosovo - Oil 1.49 cents Gasoline 1.48 cents

Albania - Oil 1.93 cents Gasoline 1.91 cents

Serbia – Oil 1.69 cents Gasoline 1.76 cents

Montenegro – Diesel 1.59 cents Gasoline 1.63 cents

Bosnia and Herzegovina – Oil 1.50 cents Gasoline 1.49 cents

Croatia - Oil 1.59 cents Gasoline 1.60 cents

Slovenia – Diesel 1.66 cents Petrol 1.65 cents

North Macedonia - Oil 1.35 cents Gasoline 1.42 cents.

Shoqata e Naftëtarë tregon se çmimin e derivateve e përcakton Bursa dhe organizata prodhuese OPEC, dhe se për çmimet në ditët në vijim, se çfarë çmime do të kemi s’mund të paragjykojë sepse herë pas here po ka lëvizje të madh në tregje ndërkombëtare dhe Bursa.

Ndërkohë, nga Ministria e Tregtisë, kanë thënë se janë duke analizuar çmimet e derivateve, dhe se varësisht nga situata, do të mund të ketë edhe ndonjë vendim të ri rreth kësaj.

“Vendimi i MINT ka qenë në fuqi nga data 03/08/2023 – 03/09/2023, pasi që mbi bazën e një analize në treg është konstatuar se kishte lëvizje të paarsyeshme të çmimeve të derivateve në treg;

Gjatë periudhës sa Vendimi ishte në fuqi, Inspektorati i Tregut në bashkëpunim me Inspektoratin e ATK-së kanë realizuar 30 inspektime ku është bërë analiza e çmimeve të furnizimit dhe është kalkuluar marzha tregtare;

Nga gjithsej 30 inspektime, është konstatuar se 14 operatorë ekonomik nuk kanë respektuar vendimin e MINT për rregullimin e çmimit të produkteve të naftës;

Ndaj të gjitha subjekteve të lartcekura, të cilat nuk kanë respektuar marzhën tregtare të përcaktuar me Vendim, është iniciuar lëndë në Gjykatën Themelore dhe pritet të shqiptohen ndëshkime meritore;

Aktualisht jemi duke analizuar sërish lëvizjet e çmimeve dhe gjatë ditëve në vijim do të konstatohet nëse është e arsyeshme që të ketë një vendim të ri.

Vlen të theksohet se çmimi i furnizimit është rritur ndjeshëm megjithatë kjo në asnjë mënyrë nuk duhet të keqpërdoret nga operatorët ekonomik që t’i rrisin çmimet jo proporcionalisht me çmimin e furnizimit”.

After the continuous increase by the companies, the Ministry of Industry had taken various decisions on the prices of derivatives, also setting a daily ceiling price. Monitor

 

Latest news