KLP ashpërson rregullat, kushte të reja për t’u bërë prokuror

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka miratuar projekt-aktet për  verifikim të pasurisë dhe figurës për prokurorët e rinj.

Bëhet fjalë për 6 të diplomuarit në Shkollën e Mgjistraturës në vitin 2018: Eliora Elezi, Erida Visoçi, Mediana Meta, Françesk Ganaj, Odeta Todorushi, Albjona Papajani.

KLP-ja vendosi  themelimin e një metode që parashikon:vetting për kandidatët te cilët emërohen prokurorë për herë të parë.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka kërkuar informacion tek të gjithë institucionet ligjzbatuese për këta kandidatë para emërimit të tyre si prokuror.