a-Simetri

Bristol, UK

Një pamje nga ajri e një lagjeje angleze dhe një xhamie diku në cep.

Foto: Toby Melville/Reuters