Bora e parë

Carrshield, Angli

Bora e parë e dimrit anglez në Northumberland.

Foto: Oëen Humphreys/PA