Flash News

Ditari i Opozitës

Xixho: Today we have 20 thousand students less than we had 10 years ago

Xixho: Today we have 20 thousand students less than we had 10 years ago

The vice-president of the Freedom Party, Erisa Xhixho, wished a good academic year for all students, especially those who sit in the auditorium for the first time, but not forgetting the entire body of pedagogues in the universities of Albania.

During the media statement, Xixho stated that this year, the number of students who sit for the first time in the auditorium has decreased. It is not a new thing, in fact, because this number keeps shrinking from year to year, due to the depopulation of Albania, which is increasing dramatically.

Full statement to the media of the vice president of the Freedom Party, Erisa Xixho

Dear citizens,

I want to start this communication with a heartfelt wish for a good academic year for all students, especially those who sit in the auditorium for the first time. A congratulations to the entire body of pedagogues in the universities of all Albania.

Even this year, the number of students who sit for the first time in the auditorium has decreased. It is not a new thing, in fact, because this number keeps shrinking from year to year, due to the depopulation of Albania, which is increasing dramatically.

Today we have 20,000 fewer students than we had 10 years ago. Even this year, thousands of graduates chose to leave Albania. One in three graduates said no to studying at the country's universities, choosing to study or emigrate abroad.

We start this academic year with protests and boycotts by medical students for a law that was passed without any consultation. The students were not even allowed to be heard in the Parliament of Albania, but with the arrogance of the cartoon, their diplomas were taken hostage.

With the obligation to stay in Albania for at least five years after graduating, since otherwise they will have to pay 6,000 euros per year, their parents are now faced with a choice: or sell the wealth of a lifetime to pay studies or their children remain without school.

The government has closed the doors to them, arbitrarily depriving them of the opportunity to grow in their careers, to specialize and to advance scientific research.

E kemi mbështetur protestën e tyre që ditën e parë, sepse e konsiderojmë të papranueshëm izolimin me ligj të bluzave të bardha, për shkak të dështimit të qeverisë për t’i mbështetur me infrastrukturë, cilësi në arsim dhe me punësim me paga dinjitoze, duke injoruar me vite shpopullimin që i ka ndodhur vendit dhe largimin e profesionistëve. Qeveria ka dështuar me arsimin sepse nuk e ka patur kurrë prioritet.

Zbrazja masive e universiteteve çfarë do të bëjë në të ardhmen? Apo do të presim një ligj të tillë edhe për studentët e degëve të tjera. Kjo nuk është zgjidhje.

Nëse për të mbajtur mjekët e ardhshëm në vend, qeveria zgjodhi t’i kërcënonte me gjobë, mijëra studentë të tjerë u mungojnë sot auditoreve. 40 degët që qeveria i shpalli prioritare janë braktisur nga të rinjtë shqiptarë.

Dështimi nuk mund të jetë më i madh se kaq. As duke u paguar bursë, kjo qeveri nuk po i mbush dot auditoret. Degë si Matematika, Fizika dhe Kimia në Fakuletin e Shkencave të Natyrës nuk i kalojnë 30 studentë të marra së bashku. Dhe kur kjo ndodh në kryeqytet, merreni me mend vetë se cili është realiteti në universitetet e rretheve.

Në Korçën e shkollës së parë shqipe, sot dega e gjuhës shqipe është drejt zhdukjes. Në Durrës e Shkodër po ashtu. Universiteti i Gjirokastrës është katandisur me vetëm 600 studentë në të gjitha programet e studimit.

Mësuesia po refuzohet masivisht dhe pasojat po i shohim te numri i madh i mësuesve jashtë profilit që mbushin shkollat. Kjo është një kambanë alarmi për sistemin arsimor, pasi me një rrogë qesharake me një rritje tallëse me 6%, kjo qeveri nuk motivon askënd për të studiuar mësuesi duke rrezikuar që mos kemi mësues që do të edukojnë fëmijët tanë në të ardhmen e afërt.

Dita e parë e vitit akademik është kthyer në testin e politikave arsimore që kjo qeveri ka ndjekur vitet e fundit. Janë studentët vetë ata që po e ngelin në klasë qeverinë duke ia braktisur programet sudimore, janë pedagogët që po e braktisin sepse nuk paguhen.

Kjo qeveri e ka shpërfillur arsimin e lartë, duke mos i mbështetur financiarisht as pedagogët, as studentët.

 A student in Tirana needs approximately 1,000 euros to cover his monthly expenses. A lecturer must pay a minimum of 1,000 euros for a scientific article.

 Albanian education has the lowest budget in the region, only 2.2% of GDP, because the government needs the money for the incinerators and for the concessions it gives to customers.

This government, which does not promote knowledge, but bargains and corruption, was today boycotted by the cream of society, by medical students.

Education should be a national priority not with words but with budgeting and inherent policies made together with students, academic staff and the whole society.

Action must be taken today as drugs, cannabis, gambling cannot be the priority of a society, but only education, education, education.

Latest news