Flash News

KRYESORE

Studimi: Shqiptarët mendojnë se korrupsioni kërcënon sigurinë e vendit, u rrit ndjeshëm 5 vitet e fundit

Studimi: Shqiptarët mendojnë se korrupsioni kërcënon

Duke qenë se korrupsioni vazhdon të jetë një nga shqetësimet kryesore për shoqërinë shqiptare shumica dërrmuese e qytetarëve mendojnë se ky fenomen mbetet një kërcënim i madh për Shqipërinë.

Sipas rezultateve të një studimi të kryer nga Qendra për Studimin e Demokracisë  dhe Qeverisjes financuar nga fondacioni Friedrich Ebert, shumica e qytetarëve mendojnë se kërcënimi i korrupsionit në Shqipëri është i madh 49.3%, ose shumë i madh 37.7%.

Studimi: Shqiptarët mendojnë se korrupsioni kërcënon

Për të marrë opinionin e qytetarëve për efektivitetin e reformave antikorrupsion të kryera gjatë viteve të fundit, atyre iu drejtua pyetja “Si është korrupsioni sot, krahasuar me 5 vite më parë?”.

Shumica e kombinuar e qytetarëve, 52.3%, mendojnë se korrupsioni gjatë pesë viteve të fundit është rritur ndjeshëm (22.2%) ose është rritur (30.1%). Një tjetër 32,2% mendojnë se korrupsioni është i njëjtë me pesë vjet më parë, dhe vetëm 15,4% mendojnë se korrupsioni është reduktuar ose reduktuar ndjeshëm. Madje, gjysma e të anketuarve mendojnë se në
vitet që do të vijnë korrupsioni do të jetë i njëjtë.

Studimi: Shqiptarët mendojnë se korrupsioni kërcënon

Sa i përket shkaqeve të korrupsionit, shumica e qytetarëve, 31%, mendojnë se shkaku kryesor i korrupsionit është dobësia e institucioneve.

28,9% mendojnë se pushteti i oligarkëve në shoqëri është shkaktari kryesor i korrupsionit, ndërsa 19,5% mendojnë për dobësinë e demokracisë. Një tjetër 19.3% mendojnë se shkaku kryesor është tolerimi i korrupsionit nga qytetarët.

Përsa i përket pyetjes se kush është përgjegjës për vazhdimësinë e korrupsionit në Shqipëri, shumica dërrmuese e qytetarëve, 73.2%, identifikojnë politikanët, ndërsa 14.7% thonë se përgjegjëse është administrata publike. 7.7% e tjerë mendojnë se qytetarët janë përgjegjës për vazhdimësinë e korrupsionit, me veprimet apo mosveprimet e tyre.

75.6% mendojnë se partitë politike marrin financime nga bizneset në këmbim të favoreve dhe vetëm 4.2% mendojnë të kundërtën.

Vetëm 23% thonë se qeveria është serioze në luftën kundër korrupsionit, 25,9% thonë kështu për gjykatat anti-korrupsion dhe një përqindje më e lartë prej 38,4% mendojnë se SPAK është serioz në luftën kundër korrupsionit.

Gjetjet e këtij edicioni u prezantuan dhe diskutuan në Tryezën “Ndërlidhja e Politikëbërjes dhe Ofrimit të Sigurisë me Qëndrimet dhe Preokupimet e Qytetarëve”, të zhvilluar ditën e sotme, me pjesëmarrjen e politikëbërësve, praktikuesve të sigurisë, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe shoqërisë civile.

Të fundit