‘Paketa anti-shpifje’, Këshilli Shqiptar i Medias jep alarmin: Qeveria ta tërheqë me urgjencë projektligjin, arsyet pse duhet ndaluar

Këshilli Shqiptar i Medias në një reagim  për proj-ligjin e ri të për median, nënvizon se ky projekt-ligj është më keq se ai i mëparshmi.

Këshilli Shqiptar i Medias thekson se ky projekt-ligj nuk duhet të miratohet për një sërë arsyesh, të cilat i liston me argumentuat përkatëse.

Në fund të reagimit Këshilli kërkon me urgjencë që qeveria të tërheqë këtë projektligj, duke ju bërë thirrje edhe organizatave ndërkombëtare që të ushtrojnë presionin e nevojshëm.

 

Reagimi i plotë i Këshillit Shqiptar të Medias

Projektligji i ri për mediat, më keq se ai i mëparshmi!

Publikuar më 12 korrik 2019

Këshilli i Mediave Shqiptare reagon me shqetësim rreth projektligjit të ri për mediat, të ashtuquajturës “Paketa shpifëse”, miratuar nga Qeveria më 3 korrik 2019, e cila pritet të paraqitet për miratim në Parlament së shpejti.

 

Së pari, projektligji, duke qenë krejtësisht një draft i ri, nuk është ofruar për ndonjë konsultim apo tryezë të rrumbullakët me palët e interesuara, gjë që bie ndesh me ligjin për konsultimin publik.

Së dyti, ky projektligj thyen parimin e vetë-rregullimit të etikës së medias në Evropë. Ky projektligj vendos zgjidhjen e çështjeve etike në duart e një organi administrativ, përkatësisht AMA (Autoriteti i Mediave Audiovizive), Bordi i të cilit zgjidhet nga partitë politike, duke shkelur kështu parimin evropian për lirinë e medias.

Së treti, projektligji jep autoritetin për të sanksionuar mediat në një zyrë brenda AMA, pra Zyra e Këshillit të Ankesave por,

  1. a) AMA, nuk ka kapacitetin e duhur për të ushtruar këtë detyrë. AMA tashmë nuk po kryen detyrat e veta (të tilla si grumbullimi i pagesave nga operatorët televizivë) kështu që nuk mund të përballojë detyra të vështira dhe të komplikuara siç janë kontrollimi, gjykimi dhe sanksionimi i shkeljeve etike.
  2. b) AMA nuk siguron asnjë garanci se punonjësit e Zyrës së Këshillit të Ankesave kanë integritetin, pavarësinë dhe kualifikimet e duhura që kërkohen për të gjykuar shkeljet etike.

 

Së katërti, ky projektligj vendos të drejtën për të gjykuar mbi tema të lirisë së shprehjes tek një organ administrativ. Kjo e drejtë duhet të jetë vetëm në juridiksionin e gjykatave shqiptare. Gjykimi rreth vendit ku përfundon liria e shprehjes dhe ku fillojnë të drejta të tjera, siç është e drejta për privatësi ose e drejta për të mbrojtur nderin dhe dinjitetin e një personi, nuk mund të lihet në duart e një organi administrativ siç është Zyra e Këshilli i Ankesave AMA. Kjo është vetëm në kompetencën e Gjykatave Shqiptare që posedojnë të gjitha instrumentet për të gjykuar dhe vendosur për këto raste.

Së pesti, ligji ka shumë probleme teknike në vetvete, duke filluar nga formulimi, afatet e ngushta të vendosura për reagim, sanksionet e larta dhe vendosja e sanksioneve fikse të cilat janë jokushtetuese.

Së gjashti, ky draft është bërë politikisht me keqbesim, sepse përmban parime që supozohet se kërkon të respektojë, por përmes formulimeve i shkel ato, me të vërtetë. Sanksionet e larta, afatet e ngushta dhe mungesa e garancisë së AMA për një gjykim të pavarur do të nxisë vetëcensurim mes mediave dhe gazetarëve.

Prandaj, Këshilli i Mediave kërkon që Qeveria të tërheqë me urgjencë këtë projektligj *.

Gjithashtu, fton organizatat ndërkombëtare, OSBE-në, Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian që të ushtrojnë presionin e nevojshëm për të mos kaluar këtë ligj për shkak të shkeljes së medias dhe lirisë së vetë-censurës.

Një deklaratë e përbashkët në bllokun e një grupi të aktorëve të medias dhe organizatave do të jetë në dispozicion së shpejti.