Flash News

POLITIKOFF

Të dhënat e sondazhit: Puna është bërë më e digjitalizuar për një në dy shqiptar

Të dhënat e sondazhit: Puna është bërë më e

Sipas sondazhit më të fundit të kryer nga Visa “Zakonet e reja digjitale”, më shumë se gjysma e të anketuarve mendojnë se zakonet e tyre janë bërë më digjitale që nga pandemia e Covid-19 dhe mbi një e treta pranojnë se jeta e tyre e përditshme është bërë kryesisht digjitale. Megjithatë, për 7% digjitali ende përfaqëson diçka "të panjohur" pasi ata nuk shohin një ndryshim në jetën e tyre para dhe pas pandemisë në lidhje me zakonet digjitale. Ata vazhdojnë të zgjedhin mënyrën tradicionale të bërjes së gjërave.

Për çdo të intervistuar tjetër, puna ishte sfera më e prekur e jetës së tyre, e ndjekur nga jeta personale, duke përfshirë pagesat digjitale, platformat elektronik të të mësuarit, gatimin dhe pastrimin me pajisje inteligjente (40%). Zakonet që lidhen me argëtimin dhe shëndetin janë më pak të prekura nga risitë digjitale, përkatësisht 3%.

Me shumë shërbime të disponueshme që kryhen me një lëvizje gishti, zakonet e njerëzve janë bërë aq të digjitalizuara saqë edhe shkuarja në bankë është e dalë mode për disa. Ndër platformat kryesore, gjysma e të anketuarve theksojnë se M-banking është platforma që përdorin më së shumti, platformat e transmetimit renditen në vendin e dytë me një të katërtën e pjesëmarrësve që i përdorin, të ndjekura nga aplikacionet e porositjes dhe dërgesës së ushqimit (17%), ndërsa vetëm 7% përdorni aplikacionet e taksive të transportit.

Sipas sondazhit, tetë nga 10 të anketuar janë dakord se shpejtësia është arsyeja kryesore që i motivon ata të përdorin shërbimet digjitale në jetën e tyre të përditshme. Kur bëhet fjalë për paratë, një e treta e të anketuarve nga Shqipëria shpenzojnë nga 15 deri në 30 USD në muaj për asete digjitale. Katër në dhjetë shpenzojnë pak më pak, 10 deri në 15 dollarë dhe 22% e të anketuarve shpenzojnë më shumë se 30 dollarë për të bërë gjëra nëpërmjet aplikacioneve ose platformave virtuale.

Të dhënat e sondazhit: Puna është bërë më e

Bota digjitale ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme rutinën tonë të përditshme pasi një në dy të intervistuar përdor shërbimet online disa herë në ditë, dhe pothuajse të gjithë e bëjnë atë përmes telefonit inteligjent - vetëm 7% e të anketuarve përdorin orët inteligjente si pajisje digjitale për të paguar faturat, për të transferuar para ose ndonjë veprim tjetër.

Konsumatori i sotëm është i gatshëm t'i japë përparësi mirëqenies personale dhe kohës së lirë në vend që të bëjë gjithçka në këmbë. Kur iu përgjigjën pyetjes se cila pjesë e jetës së tyre do të përmirësohej ndjeshëm me përdorimin më të madh të aplikacioneve dhe platformave online, më shumë se gjysma e të anketuarve zgjodhën shërbimet financiare. Një e treta u përgjigj se do të ishte jeta e tyre private.

Në të ardhmen, mbi një e treta e të anketuarve mendojnë se zakonet e tyre digjitale do të rriten lidhur me çështjet e punës. Në vendin e dytë janë shërbimet financiare (28%) dhe blerjet (24%) dhe vetëm një në 10 persona beson se transporti dhe kujdesi shëndetësor do të ndryshojnë në pesë vitet e ardhshme.

Bazuar në këtë sondazh dhe përvojat me inovacionin digjital, ne kuptojmë se njerëzit në Shqipëri pranojnë gjithashtu tendencat globale dhe ky është me të vërtetë normaliteti ynë i ri digjital.

Të fundit