Flash News

KRYESORE

Shoqata e të Verbërve: Të ofenduar nga reforma e qeverisë.

Shoqata e të Verbërve: Të ofenduar nga reforma e qeverisë.

Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë i ka bërë një letër të hapur drejtuar zëvendësministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Bardhylka Kospiri, ku thuhet se me datë 5 qershor 2019 qeveria ka miratuar një reformë, e cila nuk merr parasysh asnjë kërkesë të tyre.

“Ne jemi informuar se qeveria ka miratuar këtë reformë në date 05.06.2019 pra një dite

para se ne të bënim Konsultën Kombëtare me të gjithë organizatat e PAK. Ky model i pa ndershëm pune nga ana juaj ne na bën të ndjehemi të fyer nga mungesa e madhe e sinqeritit tuaj ndaj kategorive të PAK ,dhe që ju detyron juve një falje publike të sinqertë,pasi ndjehemi shumë të ofenduar”, thuhet në letër.

Shoqata e të verbërve shprehet e shqetësuar për dëmin e madh që kjo reformë po u bën personave me aftësi të kufizuar, pasi ajo eliminon përfundimisht pagesën e aftësisë së kufizuar.

Është e qartë, thuhet në letër, se reforma e qeverisë synon në mënyrë finale shfuqizimin e të drejtave që të verbrit dhe paraplegjikët i gëzojnë për më shumë se 20 vjet.

 

Letra e plotë

Drejtuar: znj. Bardhylka Kospiri Në përgjigje të shkresës tuaj nr 2662/1 datë

29.05.2019 sjell në vemendjen tuaj

Ne jemi informuar se qeveria ka miratuar këtë reformë në date 05.06.2019 pra një dite

para se ne të bënim Konsultën Kombëtare me të gjithë organizatat e PAK

Ky model i pa ndershëm pune nga ana juaj ne na bën të ndjehemi të fyer nga mungesa e

madhe e sinqeritit tuaj ndaj kategorive të PAK ,dhe që ju detyron juve një falje publike të

sinqertë,pasi ndjehemi shumë të ofenduar

E nderuar zonja Kospiri.

Në përgjigjen tuaj ju nuk keni marrë në konsideratë asnjë nga kërkesat dhe konstatimet

tona. Ne jemi shumë të shqetësuar për dëmin e madh që kjo reformë po u bën personave

me aftësi të kufizuar .Në mënyrë të përmbledhur ju riparashtroj

1.Reforma juaj eliminon përfundimisht pagesën e aftësisë së kufizuar

a) Pagesën e aftësisë së kufizuar nuk mund ta marrë asnjë person me aftësi të kufizuar

nese ka një të ardhur sado minimale pasi kjo konsiderohet e papajtueshme me kriteret

e vendosura në këtë reformë.

b) Sipas përcaktimeve të bëra në ligjin nr 9355 prill 2014, VKM 431 2016, VKM 150 2018

si dhe VKM e fundit që ka miratuar strategjinë ka cënuar parimet e njohura në statusin

e të verbërëve dhe paraplegjikëve përkatësisht në nenet 5 dhe 12 sipas të cilave

pagesa e aftësisë së kufizuar nuk kushtëzohen në të ardhura të tjera dhe nuk

përfshihet në të ardhurat familjare .

Pra është e qartë së në mënyrë finale reforma juaj synon shfuqizimin e këtyre të

drejtave që ne I gëzojmë për më shumë se 20 vjet.

c) Eliminimi I pagesës së aftësisë së kufizuar si financim shtesë në përballimin e

barrierave është I qartë edhe nga fakti se me kushtet e vendosura për mospërfitimin e

saj, atë do ta marrin vetëm ata që nuk kanë të ardhura ,pra do jepet si ndihmë apo

mbështjetje ekonomike .

Ky fakt provohet edhe nga përgjigjia juaj lidhur me shkakun për të cilin ju jeni referuar

pensionit social

2.Reforma e pagesave të PAK është shumë e rëndësishme jo vetëm se ajo prek kategoritë

me vunerabël dhe kategori më të mëdha sociale me rreth 150 mijë familje por edhe për

faktin se buxheti për këtë kategori është i dukshëm në peshë me buxhetin e shtetit, për këtë

arsye ne kemi kërkuar dhe insistojmë të kërkojmë që kjo reformë të studiohet

,vlerësohet,dhe propozohet nga Insiticionet publike shkencore të shtetit shqiptar

Për arsye si më poshtë;

B) Vlerësimi kompetemt mjekësor I thelluar mund të bëhet në mënyrë shkencore

kompetente përfundimtare nga Universiteti i Mjekësisë i cili i ka të gjithë kapacitetet

për të bërë një vlerësim shkencor përfundimtar .Brënda këtij Universiteti ka një

numër të madh profesorësh e shkencetarësh të cilët mund të ezaurojnë plotësisht

njohjen dhe thellimin në realitetin tonë, por edhe ezaurimin e informacionit për

praktika më të mira të insitucioneve ndërkombëtare dhe të shteteve të përparuara.

C) Shteti Shqipëtar disponon në UT si insitucion publik i cili ka në përbërjen e tij

Fakultetin e Shkenca Ekonomike dhe Fakultetin e Shkencave Sociale .Në përbërje të

këtyre fakulteve ka një numër të madh profesorësh por edhe ekpertësh të cilët mund

të realizojnë studime të thelluara dhe të ezaurojnë në mënyrë përfundimtare gjëndjen

sociale -ekonomike për vlerësimin e barrierave dhe vlerësimin e rezultateve që dalin

nga ndërveprimi I PAK me këto barriera. Lloje të specialiteteve në këto

fakultete,fushat shkencore në të cilat jane zhvilluar këto Iloj ekpertizash janë shumë

më të mëdhaja se sa ato që mund të zotërojë dikasteri juaj përfshirë dhe ekspertët që

ju ftoni nga OJF mbështetëse

D) Qeveria dhe kryeministri Rama ka deklaruar me forcë që “Duam të Bëjmë Shtet”.

Fakti që vendimarrjet jetike për ne nuk janë rezultat i konkluzione të siguruara sipas

ligjit nga insitucione përgjegjëse, por bazohen në ekspertiza të organizatave që

punojnë për ne e rrënon besueshmërinë e deklarimit që po bëjmë shtet.

E) Eshtë e paqartë për ne se cili është shkaku që 7 milion euro të Qeverisë Zviceriane në

bashkëpunim me dikasterin tuaj menaxhohen nëpërmjet UNDP ku përfshihen me

prioritet organizatat me të cilat bashkpunon ministria . Eshtë e paqartë se cila është

arsyeja që qeveria jo vetëm këtë donacion por edhe të tjera nuk I kanalizon në

marrëveshje me donatorët në bashkëpunim me insitucionet publike komptetente

shteterore

3. E nderuar zonja Kospiri për të shmangur cdo Iloj dyshimi dhe cdo Iloj pretendimi se kjo

reformë është konsultuar me PAK, ne ju kemi vënë në dispozicion qëndrimin,

vendimarrjen dhe kërkesat e organizatave me anëtarsi të PAK të Konsultës Kombëtare të

datës 6 qershor 2019 .

Se fundmi duam t’ju bëjmë edhe njëherë të ditur, se në rast se kjo reformë nuk do të bëhet

nga insitucionet kompetente publike me ekspertë të tyre dhe me pjesmarrjen tone, ne nuk

do ta njohim dhe do ta kundërshtojmë me cdo mjet dhe mundësi tonën .

Aftesia e Kufizuar nuk duhet të jetë në dorën e një grushti njërzish që vinë nga organizata

që punojnë për ne dhe ne ti lejojmë ata të kenë në dorë fatet tona, fatet e rreth 150 mijë

personave me aftësi të kufizuar, nuk duhet dhe nuk do të lejojmë të lidhen dhe të varen nga

interesat personale të një grupi të vogël njërzish.

Presidenti I SHVSH

Av. Ardjan Hysa

Të fundit