Zgjat dorën!

Një lundërz përpiqet të marrë një copë ushqimi nga një klient në një kafene në Tokio. Lundërzat aziatike janë kafshë tipike dhe shumë të populluara, veçanërisht në Japoni.

Foto: Noriko Hayashi