Flash News

E-TJERA

Bankat në e-Albania? Sqaron AKSHI: Platforma nuk ka lidhje me të dhënat bankare

Bankat në e-Albania? Sqaron AKSHI: Platforma nuk ka lidhje me të

Raportimi i një dite më parë nga Monitor, njoftonte se bankat do të ‘hyjnë’ në platformën e-Albania. Në sajë të ndërveprimit mes bankave dhe e-Albania, shërbimet që ofrohen përmes platformës do të paguhen direkt përmes llogarive bankare.

Agjencia Kombëtare e Shoqrisë së Informacionit (AKSHI) ka sqaruar se si qëndron e vërteta mes një ndërveprimi mes e-Albania dhe bankave. AKSHI thotë se bëhet fjalë për një bashkëpunim me bankat e nivelit të dytë për të përmirësuar digjitalizimi e pagesave të shërbimeve publike që ofrohen nga e-Albania.

AKSHI sqaron se ky bashkëpunim nuk ka lidhje me të dhënat bankare të qytetarëve.

“Platforma e-Albania nuk ka asnjë lidhje me të dhënat bankare. Procesi i marrjes së shërbimit dhe pagesës së tij kryhen në dy platforma krejt të ndryshme nga njëra- tjetra, ndërsa njëra jep shumën për t’u paguar, tjetra konfirmon pagesën, pa asnjë akses në të dhënat reciproke. AKSHI sqaron qytetarët se në e-albania është e njëjta mënyrë autentifikimi që përdorin edhe bankat sot  e se si në cdo rast tjetër edhe këte herë e- Albania do të shërbejë vetëm si platformë ndërlidhëse e komunikimit digjital mes qytetarëve dhe intitucioneve.

Qytetarëve dhe bizneseve do t’u jepet mundësia që për cdo shërbim publik të kërkuar të mund të përzgjedhin vetë bankën e nivelit të dytë, tek e cila kanë një llogari dhe nga ku mund të kryejnë pagesat/ detyrimet, nëpërmjet instrumentave digjitalë që ofron banka e përzgjedhur nga ai/ajo vetë.

Banka do të njihet direkt me këto të dhëna dhe pas kryerjes së pagesës institucioni për të cilin qytetari apo biznesi ka kërkuar shërbim, do të marrë në kohë reale konfimimin e kryerjes me sukses të pagesës, që të vijojë paralelisht me dhënien e shërbimit”, njofton AKSHI.

Shërbimet që do të ofrohen në sajë të bashkëpunimit mes e-Albania dhe bankave të nivelit të dytë janë: pagesa e faturave të energjisë elektrike, pagesa e taksës vjetore të mjeteve, kopja e kartelës së pasurisë e po ashtu dhe detyrimet tatimore siç janë: tarifat kombëtare, tatimin mbi të ardhurat personale, tatim fitimin si dhe bizneset nën juridiksionin e Bashkise Tirane mund te paguajne online dhe te gjitha taksat dhe tarifat vendore.

“Pra procesi i pagesave online për marrjen e shërbimeve elektronike ka qenë funksionale përmes e-albanias prej vitesh.  Ky bashkëpunim i AKSHI-t me bankat po hyn në këtë fazë të dytë me qëllim për ta zgjeruar e shtuar edhe më tej numrin e bankave që ofrojnë pagesa online për shërbimet elektronike; për lehtësimin e mëtejshëm të procesit të këtyre pagesave si dhe për të siguruar verifikime edhe më të shpejtë nga ç’janë aktualisht, të këtyre pagesave”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Të fundit