E-TJERA

Kostot rriten çdo ditë, studentët nuk marrin bursat prej 4 muajsh

Kostot rriten çdo ditë, studentët nuk marrin bursat prej 4

Prej të paktën tre vitesh, fondet që burojnë nga bursat meritore dhe sociale për studentët janë depozituar pranë llogarive të tyre bankare të paktën katër deri në pesë muaj me vonesë.

Sipas një pyetësori të realizuar nga Qëndresa Qytetare, rezulton se 98% e studentëve në Shqipëri që trajtohen me bursa të bazuara në meritë dhe nevojë nuk kanë marrë asnjë fond nga universitetet e tyre nga muaji tetor deri në janar të këtij viti.

Edhe pse VKM Nr. 903, datë 21.12.2016, parashikon se fondet që u takojnë studentëve nga bursat duhet të kalojnë çdo muaj. Bursat janë një burim jetik i mbështetjes financiare për studentët në Shqipëri, pavarësisht se shuma monetare që buron nga këto bursa është e ulët, deri në vlerën e 10 000 lekë në muaj.

Këto bursa mund t'i ndihmojnë studentët të paguajnë shpenzime si qiraja, librat dhe shpenzimet e tjera të nevojshme të jetesës. Bursat e bazuara në meritë u jepen studentëve në bazë të arritjeve të tyre akademike, ndërsa bursa të bazuara në nevojë u jepen studentëve që vijnë nga kategori të ndryshme që konsiderohen në nevojë.

 

 

Dokumenta bashkëngjitur

Të fundit