Flash News

E-TJERA

Human resources are the "new crisis" of businesses

Human resources are the "new crisis" of businesses

The wave of emigration, which this time has affected young people and the qualified workforce, is causing problems with finding the workforce, turning into a "new crisis" for businesses, which unfortunately seems likely to last.

In 2022, European Union countries granted nearly 74,000 residence permits to Albanian citizens, according to official Eurostat data.

This is the highest level since 2010 and a direct indicator of the pick-up in the immigration cycle, which accelerated after the pandemic.

Since 2008, when the earliest Eurostat data is reported, European Union countries have granted a total of 832,000 residence permits to Albanian citizens.

This figure is almost a third of the population that is reported to be living in Albania (the census, which will accurately show the number of people left in the country, is being conducted this year). International institutions see residence permits as the main indicator to measure a country's migration levels.

"The new expectations regarding work environments should be seen as structural and not temporary.

In Albania, the labor force situation is further complicated by the effect of strong emigration of adult Albanians to Western countries, reducing the available labor force.

Businesses and trade associations have repeatedly expressed the difficulty in finding labor, which inevitably leads to the reduction of the growth plans of the companies themselves", affirms Alessandro Rosa, Administrator of "Conad Albania".

In the annual reports, some companies emphasize that the lack of manpower is preventing them from expanding their activity and undertaking new projects, as well as increasing productivity.

"One of the challenges of this year, without question, was the recruitment of new employees, since the market in general is facing a marked lack of human resources.

The company's focus continues to be on attracting quality and professional staff, as it is a key point that connects the company with the client's views and meeting their needs at the highest levels.

Trajnimet e ndryshme dhe vlerësimet e duhura ndaj stafit kanë krijuar një mjedis promovues, zhvillues si dhe tërheqës për të qenë pjesë e skuadrës”, thuhet në raportin e aktivitetit të “GLOBE”, një nga tregtuesit më të mëdhenj në vend të pajisjeve elektroshtëpiake dhe elektronike.

Kriza e fuqisë punëtore po ndihet në të gjithë sektorët, edhe tek ata që ofrojnë pagat më të larta në vend, siç është sektori financiar.

“Emigrimi dhe sidomos largimi i trurit janë dy nga faktorët që po ndikojnë në sistemin bankar”, pohon Seyhan Pencablıgil, Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar Bordi i Bankës Kombëtare Tregtare (BKT), më së madhes në vend.

Ai shton se kërkesa për burime njerëzore të mirarsimuar dhe të kualifikuar është një sfidë me të cilën po përballen të gjithë sektorët në Shqipëri, jo vetëm sektori bankar. “Periudha pas COVID-19 ka qenë veçanërisht sfiduese, për shkak të rritjes së kërkesave për emigrim, që ishte shtyrë prej të paktën një viti.

Gjithsesi, gjatë vitit 2022, shifrat u kthyen në nivelet standarde”, shton ai.

Mungesa e fuqisë punëtore dhe qarkullimi i shpeshtë i punonjësve për shkak të emigracionit po ndikon negativisht në rentabilitetin e sipërmarrjeve, sidomos atyre prodhuese.

“Vështirësia në garantimin e fuqisë punëtore është bërë një problem konstant. Përveç problemeve që krijon në planifikimin e prodhimit rreziku i mosgjetjes së punonjësve, është e rëndësishme të nënvizohet një efekt tjetër negativ i krijuar, që është rënia e produktivitetit.

Turnover-i i lartë i punonjësve (numri i punonjësve që janë larguar në raport me numrin e punonjësve në fillim të vitit plus atij në fund të vitit), të karakterizuar nga rritja e emigrimit dhe vështirësia në zëvendësimin e tyre, ka shkaktuar edhe uljen e detyruar të kritereve në përzgjedhje dhe rrjedhimisht, rënien e produktivitetit.

Kjo ka ndikim financiar të rëndësishëm, duke qenë se rrit koston e prodhimit të secilit produkt”, pohon Ertjan Çabiri, Drejtori Menaxherial i “Delmon Group Shqipëri”.

“Albaco Shoes” një nga sipërmarrjet më të mëdha prodhuese të këpucëve për eksport po vuan si rritjen e kostove ashtu dhe mungesën e fuqisë punëtore, që po e ndikon negativisht aktivitetin.

Në raportin e aktivitetit, administratori i shoqërisë me pronësi italiane thekson se “Albaco Shoes”, gjatë vitit 2022 ka pasur një ecuri jonormale të aktivitetit të saj.

Faturimet kanë pësuar një ulje me rreth 0.53% në krahasim me vitin 2021, për shkak të mungesës së fuqisë punëtore.

Kostot e prodhimit kanë shënuar rritje rreth 1.4% në krahasim me vitin 2021. Numri i të punësuarve është reduktuar rreth 14.33% në krahasim me vitin 2021. Çmimet e faturimit janë ulur me 1.5%.

“Neptun”, më i madhi në tregtimin e pajisjeve elektroshtëpiake dhe pjesë e “BALFIN Group”, thotë në raportin e aktivitetit se “gjatë vitit 2022, qarkullimi vjetor i punonjësve në strukturën e shitjes me pakicë ishte rreth 35%, me përmirësim të vogël nga viti i kaluar.

Duke marrë parasysh qarkullimin global të punonjësve me pakicë, që është mbi 75% (sipas Federatës Kombëtare të Shitjes me Pakicë), për shkak të sfidave të tregut shqiptar të punës dhe numrit të konsiderueshëm të punonjësve të larguar për arsye emigracioni, viti 2022 mund të konsiderohet i qëndrueshëm për ‘Neptun’ për sa i përket personelit”.

Problematika me fuqinë punëtore ka rritur theksin ndaj burimeve njerëzore, e reflektuar dhe në raportet e aktivitetit, ku tregohet një vëmendje e shtuar te trajtimi i burimeve njerëzore, trajnimi, shpërblimi, motivimi etj.

Kompanitë deklarojnë se po investojnë vazhdimisht në trajtimin dhe kualifikimin e punonjësve.

Në raportin e aktivitetit të ELKA, një nga distributorët më të mëdhenj në vend, theksohet se “gjatë vitit 2022 i është dhënë prioritet sektorit të burimeve njerëzore, duke shtuar staf të kualifikuar me qëllim arritjen e objektivave që kompania ka për një personel cilësor dhe profesionist.

Punonjësit trajtohen në mënyrë profesionale nga stafi i burimeve njerëzore të kompanisë.

Pagat e stafit të kompanisë ELKA, gjatë vitit 2022, kanë shënuar rritje të konsiderueshme. Fondi i pagave në vitin 2022 ishte 569.6 milionë lekë, me rritje prej 8.49% në krahasim me vitin e mëparshëm.

Si mund të zgjidhet hemorragjia e fuqisë punëtore


Luan Leka, founder and CEO of EHW GMBH, one of the largest groups active in the processing industry, claims that the cause of this phenomenon is more than clear: the departure of young people to rich countries, for a better life perspective. good.

What can we do as businesses to curb this phenomenon?

Mr. Leka suggests that the main tool that would influence is the increase in wages.

"But we are all clear that the wage increase would bring cost plus for the business, which would have to sell the product at higher prices, bringing about a decrease in competitiveness.

And in a free market, where the imported product enters tax-free, the company that fails to sell is closed.

Closure brings unemployment and loss of investment. An unstudied wage increase can bring irreversible consequences", he adds

Latest news