Flash News

E-TJERA

The Albanian Institute for International Studies joins the European College of Security and Defense

The Albanian Institute for International Studies joins the European College of

The Institute of International Studies announced yesterday its new status as an associate member of the European Security and Defense College, once again reaffirming its position as a driving force in the process of Albania's integration into the EU and maintaining its reputation as one of the Think Tanks. The leading and most rated tanks in the country.

The European Union established the Security and Defense College in 2005 to provide training and research on issues related to European security and defence, creating a network of research organizations mainly linked to EU member states and independent. ESDC has now welcomed AIIS as the only associate member from Albania and the only Think Tank of its kind in the Western Balkans region.

Considering the importance of foreign and security issues in the process of integration of Albania and the region in the EU, the membership of AIIS in ESDC is an important step forward, according to AIIS President Albert Rakipi.

" This represents another step forward towards Albania's EU integration and an important contribution that AIIS, through its vanguard role, makes in this ongoing process - a collective effort that extends beyond government and involves various societal actors, including academia and Think Tanks". - said doctor Rakipi. "By taking this step, AIIS becomes part of a crucial network that includes renowned EU-based institutes, as well as defense ministries and defense academies of EU member states."

Albert Rakipi reiterated that AIIS has continuously played a pioneering role in the advancement of Albania's engagement with NATO, the EU and in the advancement and deepening of Albania's international relations. With its proactive approach and commitment to cooperation, the institute has a history of leading various initiatives to increase Albania's integration efforts.

The Ambassador of the Kingdom of Spain to the Republic of Albania, Álvaro Renedo Zalba, who has had direct cooperation with the European Security and Defense College and AIIS, said that the participation of AIIS as an associate member of the ESDC is "excellent news".

Nuk kam asnjë dyshim se AIIS do të përfitojë shumë nga puna e rëndësishme e ndërmarrë nga Kolegji Europian I Sigurise dhe I Mbrojtjes  në nxitjen e një kulture evropiane të sigurisë dhe mbrojtjes. Për më tepër, angazhimi i AIIS në hulumtime të avancuara në çështjet ndërkombëtare, së bashku me angazhimin e rrënjosur thellë euro-atlantik të Shqipërisë, me siguri do t'i japë vlerë të shtuar strategjike ESDC-së në një moment vendimtar për Evropën në tërësi”, tha ambasadori.

AIIS është një institut kërkimi dhe politikash i krijuar 25 vjet më parë  për analizë të pavarur dhe të thellë të çështjeve komplekse që rrethojnë sigurinë e Shqipërisë, Politiken e Jashtme. Marrdheniet ndërkombëtare , integrimin Europian, si dhe proceset ndertimit te shtetit dhe demokracise.. Që atëherë, AIIS është vendosur si pika kyçe e referencës për sigurinë, marrëdhëniet ndërkombëtare, integrimin në BE, NATO dhe demokracinë për Shqipërinë dhe Rajonin.

Gjate dhjete vjetëve të  fundit Instituti I Studimeve Ndërkobmëtare  I Shqipërisë është renditur vazhdimisht në mesin e 100 Think Tank-eve më të mira në botë për dekadën e fundit, siç renditet në Raportin Global Go To Think Tank Index. Është instituti i vetëm shqiptar i përfshirë në këtë indeks prestigjioz. Në edicionin e vitit 2022, AIIS siguroi pozicionin e 78-të në rank global dhe pozitën e 22-të në kategorinë e Evropës  Qendrore  Lindore dhe Juglindore.

AIIS ka kontribuar aktivisht në integrimin euroatlantik të Shqipërisë, duke përfshirë anëtarësimin në NATO, duke bashkëpunuar me organizatat e lidhura me NATO-n në kryerjen e studimeve dhe organizimin e eventeve. Një përfshirje e tillë ka luajtur një rol vendimtar në promovimin e pjesëmarrjes aktive të Shqipërisë brenda aleancës.

Për më tepër, AIIS ka qenë në krye të tejkalimit të hendekut midis akademisë shqiptare dhe homologëve të saj në BE. Nëpërmjet aktiviteteve që zhvillon AIIS ka punuar për të lehtësuar integrimin e akademisë shqiptare në komunitetin më të gjerë akademik evropian, duke mundësuar shkëmbimin e njohurive, ekspertizës dhe praktikave më të mira. Kjo përpjekje synon të ndihmojë në rritjen e pozitës akademike të Shqipërisë brenda kontekstit të BE-së.

Ledion Krisafi, studiues i AIIS, theksoi rëndësinë e AIIS si një anëtar i asociuar i ESDC.

" Në përgjithësi, në botën akademike dhe kërkimore Shqipëria ka nevojë për një ‘tronditje të mirë’. Institucionet e vendit ende nuk e shohin veten si pjesë e një hapësire më të gjerë evropiane dhe e kanë të vështirë të hyjnë në këtë hapësirë. Në këtë këndvështrim, AIIS si një anëtar i asociuar i Kolegjit Evropian të Sigurisë dhe Mbrojtjes është një hap përpara në këtë drejtim dhe mund të shërbejë si shtysë dhe frymëzim për institucionet e tjera private apo publike”, tha Dr. Kristafi.

Themeluar në vitin 2005, me seli në Bruksel, qëllimi kryesor i ESDC-së është të rrisë kapacitetin e BE-së për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive sfidave të sigurisë dhe mbrojtjes duke ofruar një platformë për bashkëpunim, dialog dhe edukim midis shteteve anëtare të BE-së, institucioneve të BE-së dhe partnerëve ndërkombëtarë. ESDC shërben si një pikë qendrore për trajnimin, edukimin dhe shkëmbimin e njohurive në fushën e politikës së sigurisë dhe mbrojtjes.

ESDC ofron një sërë kursesh trajnimi, seminare dhe aktivitete të tjera për zyrtarët dhe personelin nga shtetet anëtare të BE-së, institucionet e BE-së dhe vendet partnere. Këto programe mbulojnë një gamë të gjerë temash, duke përfshirë menaxhimin e krizave, parandalimin e konflikteve, operacionet ushtarake, bashkëpunimin civilo-ushtarak dhe komunikimin strategjik.

The College also conducts research and analysis on security and defense issues, publishes reports and organizes conferences and events to facilitate the exchange of expertise and best practices.

By fostering cooperation and promoting a common understanding of security and defense challenges, the ESDC plays an important role in strengthening the EU's Common Security and Defense Policy (CSDP) and promoting a more coordinated and effective for security within Europe and beyond.

 

Latest news