Flash News

POLITIKOFF

ChatGPT now has a rival, what you need to know about "Bard"

ChatGPT now has a rival, what you need to know about "Bard"

Google will introduce an artificial intelligence (AI) chatbot called Bard to rival ChatGPT. Bard will be tested by a group of testers before being released to the public in the coming weeks. The AI ​​is built on top of Google's existing giant language model, Lamda, which one engineer described as human-like in its responses, and is even believed to be sentient.

The tech giant also announced that new tools will be added to its current search engine. "Bard seeks to combine the breadth of knowledge of the world with the power, intelligence and creativity of our great language models," Google CEO Sundar Pichai wrote in a blog post.

Pichai emphasized that he wanted Google's AI services to be "accountable," but did not elaborate on how Bard would be prevented from distributing harmful or abusive content. The platform will initially run on a "light" version of Lamda, requiring less power so that more people can use it.

Njoftimi i Google pason spekulimet e gjera se Microsoft është gati të sjellë chatbotin e AI-së ChatGPT në motorin e tij të kërkimit Bing. ChatGPT mund t’u përgjigjet pyetjeve dhe të kryejë kërkesat në formë teksti, bazuar në informacionin nga interneti. Mund të gjenerojë fjalime, këngë, kopje marketingu, artikuj lajmesh dhe ese studentësh.

Aktualisht është falas për njerëzit që duan ta përdorin. OpenAI njoftoi së fundmi një nivel abonimi për të plotësuar aksesin falas. Por qëllimi përfundimtar i chatbot-eve qëndron në kërkimin në internet. Pichai nënvizon se:

"Së shpejti, do të shihni veçori të fuqizuara nga AI në “Kërko”, që distilojnë informacione komplekse dhe perspektiva të shumta në mënyrë që të kuptoni shpejt dhe të mësoni më shumë nga ueb."

Meanwhile, ChatGPT may have become the fastest-growing app in history, as it was estimated to have reached 100 million monthly active users by the end of January. This is according to a report from the Swiss banking giant UBS. 

Latest news