Novruz

Në një dhomë lutjes në Prizren në dervish kosovar, i Urdhrit Sufi shpon faqen e tij me një gjilpërë hekuri gjatë ceremonisë për kremtimet e Novruzit.

Fotografia: Armend Nimani.