Qeveria shton bonusin për të gjithë mjekët specialistë që shkojnë në rrethe

Qeveria shqiptare ka vendosur që për raste të veçanta të mungesës së mjekut specialist në spitale rajonale e bashkiake, të shtojë përveç pagës, trajtimin financiar me një bonus deri në 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë në muaj për ta.

Vendi po vuan mungesën e mjekëve, kjo për shkak të largimit të tyre jashtë vendit. Në këtë mënyrë për të mos ndaluar zbrazjen e spitaleve, ekzekutivi shton pagesën për ta, e gjithashtu për të bërë të mundur që të ketë shërbim shëndetësor për qytetarët, edhe jashtë kryeqytetit.

Vlera e bonusit përcaktohet, rast pas rasti, nga ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Bonusi për mjeket ka qenë më i vogël dhe në shumë raste nuk ka funksionuar për shkak se mjekët nuk pranonin të shkonin në rrethe për pagesa deri ne 150 mijë lekë në muaj.