Flash News

E-TJERA

KE akordon 80 milionë euro mbështetje buxhetore për krizën energjetike të Shqipërisë

KE akordon 80 milionë euro mbështetje buxhetore për krizën

Shqipëria këtë vit do të përfitojë 80 milionë euro nga Komisioni Europian si mbështetje buxhetore direkte për të përballuar krizën e çmimeve të larta të energjisë, referuar raportit tremujor të KE për ecurinë e ekonomisë në Ballkanin Perëndimor, në periudhën tetor-dhjetor 2022.

KE vuri në dukje se rritja e konsumimit të popullatës ishte baza për rritjen me rreth 4% të PBB në tremujorin tretë të vitit 2022.

Rritja e eksporteve u përshpejtua në 15% vitin e kaluar. Konsumi i qeverisë vazhdoi të tkurret në 9 tremujorin e dytë dhe të tretë të vitit 2022.

Degët e transportit, tregtisë dhe shërbimeve ishin kontribuuesit më të mëdhenj në rritjen e PBB-së, me 1.9 pikë %, të ndjekur nga ndërtimi dhe aktivitetet e pasurive të paluajtshme (me 0,8 pike %).

Rënia në prodhim shpjegon kontributin negativ prej 0.2 pikë përqindjeje nga sektori i industrisë në PBB-në e tremujori të tretë.

Rritja vjetore e punësimit ishte 3.8% në tremujorin e tretë 2022. Shkalla e papunësisë ra për herë të parë nën 11% (10.8%), por papunësia e të rinjve pothuajse mbeti në vendnumëro më 2022.

Duke pasur parasysh rënien e popullsisë në mosha e punës (nën 60 vjeç), rritja e ofertës së punës reflekton pjesërisht mobilizimin e popullsisë joaktive, e cila u tkurr me 2% në tremujorin e tretë.

Në ndryshim nga tremujori i dytë 2022, punësimi në industri u ul me 2.3%, ndërsa punësimi në shërbime dhe bujqësi vazhdoi të regjistrojë rritje të lartë 4 dhe 3%. Pagat e sektorit privat u rritën me 12.5% vjet më parë.

Në përputhje me trendin e vërejtur që nga 2021, suficiti i bilancit të shërbimeve u rrit me 1.7 pikë %, ndërsa deficiti tregtar i mallrave  u rrit me 0.8 pikë përqindjeje.

Flukset neto të investimeve të huaja pësuan rritje vjetore me 20.2% në tremujorin e tretë 2022.

Rezervat valutore tejkaluan nivelin 5 miliardë euro në tremujorin e tretë 2022 dhe ranë lehtësisht në 4.9 miliardë euro në nëntor 2022, ndërsa mbulimi i importeve ra në 7.3 muaj.

Norma e inflacionit arriti kulmin në 8.3% në muajin tetor përpara se të binte në 7.4% në dhjetor si rritje. Çmimet e ushqimeve, energjisë dhe transportit janë ngadalësuar gjatë dy muajve të fundit të vitit, duke rezultuar në një normë mesatare vjetore të inflacionit prej 6.9% për 2022.

Rritja e agregatit monetar M3 është ngadalësuar më tej nga 6.7% në gusht në 6.4% në nëntor 2022. Që nga fillimi i normalizimit të politikës monetare në mars, Banka e Shqipërisë rriti normën bazë me 2,25 pike % në 2.75% për të frenuar inflacionin në raport me objektivin.

Banka Qendrore Evropiane dhe Banka e Shqipërisë kanë rënë dakord të zgjasin deri në janar 2024 linjën e likuiditetit të Shqipërisë në masën prej 400 milionë euro që ka qenë në fuqi që gjatë krizës pandemike me 2020.

Raporti i borxhit publik vazhdoi të ulet siç ishte planifikuar në 69% të PBB-së në tremujorin e tretë, nga 73.2% në fund të 2021./Monitor

Të fundit