Flash News

Ditari i Maxhorancës

Edi Ramws declared wealth file uncovered, financial source of his house in Dajt remains unclear

Edi Ramws declared wealth file uncovered, financial source of his house in Dajt

Edi Rama has been Albania's prime minister for eight years and is seeking a third term in office in the April 25th parliamentary elections.

Rama had a diverse career before getting involved in politics. He has been a professor of painting at the Academy of Arts, a member of the national basketball team, a publicist and the author of two books; "Reflections" together with Ardian Klosi and "Kurbani".

Edi Rama's involvement in public and political life begins with the movement of the 1990s that toppled the communist regime in Albania, where he was one of the prominent public voices. After leaving Albania for several years, Rama entered politics as Minister of Culture, Youth and Sports in the government of Prime Minister Fatos Nano in 1998.

Rama was elected mayor of Tirana in 2000 and ran the capital for 11 years in a row. He was elected chairman of the Socialist Party in 2005 and has led it for 16 years.

This report was produced by BIRN after the administration of the property declarations of Prime Minister Edi Rama by the High Inspectorate of Declaration and Control of Assets and Conflict of Interest, HIDAACI. It aims to make transparency on the assets of members of the Council of Ministers during the years 2013-2020.

In the first statement submitted to HIDAA in 2003, Rama declares assets worth 6 million ALL and by the end of 2018, family wealth has increased 16 times, reaching the value of 100 million ALL.

At the end of 2018, Mr. Rama's family property consists of 73 million ALL real estate, 17.2 million ALL bank liquidity, lending of 9.7 million ALL, vehicle worth 400 thousand ALL as cash balance of 182 thousand ALL.

Family income for the reporting period is 94.3 million ALL, of which Mr. Rama's salary is 27% and income from his wife's work 38%. About 16% of the income is based on rents, 9.5% on the artistic work of Mr. Rama and the sale of the book "Kurban" and 8% is based on the income generated by his son from the sale of works of art.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, njëra prej deklaratave rezultoi me probleme.

Në periudhën 2003-2018, Edi Rama ka shkëputje nga funksioni publik dhe detyrimi ligjor për të deklaruar pasurinë nga  korriku 2011 deri në shtator 2013. Pas zgjedhjes si kryeministër, Rama dhe bashkëshortja e tij rideklarojnë pasurinë e plotë në tetor 2013, e cila është shtuar me 44,736,099 lekë krahasuar me vitin 2011. Ndërkohë, burimet e deklaruara në rubrikat përkatëse janë të pamjaftueshme për të mbuluar shtesën e aseteve në shumën 29,641,593 lekë.

Shtëpia e banimit në komunën Dajt në bashkëpronësi me bashkëshorten është deklaruar për herë të parë në vitin 2013 me vlerë 39,607,741 lekë dhe përbën zërin kryesor në shtesën e aseteve. Rama deklaron se ka dorëzuar në ILDKPKI  dokumente shtesë si leje ndërtimi dhe dokumente mbështetëse për burimin e krijimit, të cilat BIRN nuk i disponon, por në rubrikat përkatëse të formularit nuk rezulton burimi i krijimit të kësaj pasurie.

Në tetor 2013, subjekti deklaron se ka një detyrim të pashlyer për shtëpinë ndaj shoqërisë së ndërtimit në shumën 12,056,241 lekë “në pritje të miratimit të një kredie bankare”. Kredia bankare me vlerë 80,000 euro është lëvruar më 22 tetor 2013, me afat shlyerje 10 vjet.

The statistical analysis of assets also includes two loans declared by Linda Rama in 2010, in the amount of 30 thousand euros and 40 thousand euros. These loans are not declared to have been repaid by the end of 2018.

In 2012, Mr. Rama re-evaluated a residential apartment 'prefabricated 1 + 1, with an area of ​​59 m2', benefited from privatization, according to the fiscal price in the amount of 5,422,000 ALL. The apartment was sold in 2017 in the amount of 5,000,000 ALL. Reporter.al

 

POLITICAL DIARY

Latest news